Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

A weboldal üzemeltetője, adatai:

Balázs-Héjja Angéla
2053 Herceghalom, Liget utca 2. Adószám: 56499771-1-33
https://safetyandmore.hu/
e-mail: info@safetyandmore.hu

Balázs-Héjja Angéla adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2053 Herceghalom, Liget utca 2. e-mail: info@safetyandmore.hu


Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting): 

Cégnév: Netmask Interactive Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Központi email cím: info@netmask.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-954570

Adószám: 23134339-2-41

Közösségi adószám: HU23134339


Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

A Safety and More szolgáltatásainak igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.


Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

– a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

– kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

– munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

– szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.


Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.


Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

– hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

– törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

– az adat kezelésének korlátozása;

– a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek

megtiltása;

– bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

– tiltakozás a személyes adat használata ellen.


Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Cookie szabályzat és tájékoztató

Az oldalon a cookie-k használata a látogatók kényelmét, az oldal használatának minőségét javítják, illetve statisztikai célokat szolgálnak. A weboldal látogatásával Ön hozzájárul a Cookie-k használatához is. Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldal Cookie-kat hozzon létre a számítógépén, kérjük hagyja el azt, vagy kapcsolja ki a Cookie-k engedélyezését a böngészője beállításaiban.


Cookiek tiltása

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.