Tűzvédelem

A tűzvédelmi szolgáltatás keretében vállalom a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (Ttv) és annak végrehajtási utasításaiban foglalt feladatok ellátását az alábbiak szerint:

 • tűzvédelmi szabályzat készítése, aktualizálása
 • tűzriadó terv elkészítése és folyamatos felülvizsgálata, kiürítés számítások elvégzése 
 • tűzriadó gyakorlatok megtartása, intézkedési terv kidolgozása 
 • tűzvédelmi kockázatértékelés készítése
 • a tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatás tananyagának összeállítása, oktatások megtartása, nyilvántartása
 • tűzoltó berendezések működőképes állapotának figyelemmel kísérése
 • munkaterületek rendszeres ellenőrzése és az észrevételek jelzése

A tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit (azaz hogy mely cégeknek, hány órában és milyen szintű szakképesítéssel rendelkező tűzvédelmi szakembert kell foglalkoztatniuk) a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet írja elő.TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet értelmében Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.


TŰZRIADÓ TERV

A Tűzriadó Terv készítésének célja a tűz- vagy káreset bekövetkezése esetén foganatosítandó intézkedések meghatározása, a személyi és tárgyi veszteség, károsodás elkerülése ill. csökkentése érdekében. 

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.


Oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy munkavállalói:

 • elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit,
 • megismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat,
 • a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket és megismerjék a tűz esetén végzendő feladataikat.

A munka- és tűzvédelmi oktatásokon minden kollégának kötelező részt vennie;

 • az új belépőknek munkába állás előtt,
 • a meglévő dolgozóknak pedig évente, ismétlődően

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban is rögzíteni kell.

Az oktatás megtartása nem, azonban az oktatási tematika összeállítása mindkét esetben szaktevékenységnek minősül, melyet csak az előírt képesítéssel rendelkező személy végezhet.

Vállalom a munka- és tűzvédelmi oktatási tematikák elkészítését illetve ezek alapján oktatások megtartását is.