Munkavédelem

A munkavédelmi szolgáltatás keretében vállalom a munkavédelemről szóló többszörösen módosított 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt) és a végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátását a következő területeken: 

 • a megrendelő munkahelyi kockázatértékelésének elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása
 • a kémiai kockázatelemzés elvégzése
 • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • közreműködés mentési terv elkészítésében
 • a munkavédelem területén szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása
 • a munkabiztonság elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása, oktatások megtartása, az oktatási nyilvántartás vezetése

Abban az esetben, ha az Ön vállalkozása akár egyetlen munkavállalót is foglalkoztat, munkahelyi kockázatbecslés elvégzése is kötelező. A kockázatértékelés a megelőzés jelenleg legkorszerűbbnek tekintett eszköze, amely feltárja és megbecsüli a feltehetően bekövetkező egészségkárosító veszélyforrásokat.Oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy munkavállalói:

 • elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit,
 • megismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat,
 • a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket és megismerjék a tűz esetén végzendő feladataikat.

A munka- és tűzvédelmi oktatásokon minden kollégának kötelező részt vennie;

 • az új belépőknek munkába állás előtt,
 • a meglévő dolgozóknak pedig évente, ismétlődően

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban is rögzíteni kell.

Az oktatás megtartása nem, azonban az oktatási tematika összeállítása mindkét esetben szaktevékenységnek minősül, melyet csak az előírt képesítéssel rendelkező személy végezhet.

Vállalom a munka- és tűzvédelmi oktatási tematikák elkészítését illetve ezek alapján oktatások megtartását is.