5+1 Tipp-Hogyan nyisd meg saját kozmetikád?

Szerencsés aki végre saját üzletet nyithat, de ha nem tudja, hol is kezdjen hozzá, néhány tipp:

 1. Számoljunk! Minden sikeres vállalkozás alapja egy üzleti terv ami alapján látjuk a várható kiadásokat (ami a kezdeteknél valószínűleg megterhelőbb), illetve próbáljuk felmérni a várható bevételeinket. Érdemes számba venni azokat a kiadásokat is amit a tűz- és munkavédelmi megfelelés megkíván.
 2. Válasszunk üzlethelyiséget! Mérjük fel olyan szemmel, a tűz- és munkavédelmi szempontok is érvényesüljenek (érdemes már ebben a szakaszban szakemberrel egyeztetni). Tájékozódjunk milyen feltételeknek kell eleget tennünk ahhoz, hogy megkapjuk a működéshez szükséges engedélyeket!
 3. A szépségiparban új üzlet nyitásánál egyeztetnünk kell a területileg illetékes Népegészségügyi Osztállyal. Rögtön érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál is, mert bizonyos átalakításokat vagy tevékenységeket szintén engedélyeztetni kell. Az önkormányzat adhat releváns tájékoztatást azokról a szabályokról is, amelyek be nem tartása esetén büntetés jár. (Pl. a homlokzaton elhelyezendő reklám, légkondicionáló berendezés kihelyezése)
 4. Amennyiben az üzlethelyiségünk társasházban van a Közösképviselő szintén sok dologban lehet a segítségünkre: mely dolgokhoz kell a társasház beleegyezése (átalakítási munkák, profilváltás, stb.) és információt kaphatsz az épület és a közművek állapotáról is.
 5. Szükséges lehet a területileg illetéke Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel is konzultálni, ha komolyabb átalakítást tervezünk.

+1 Inkább a szakmai fejlődésedbe fektetnéd ezt a sok időt és energiát? Kérd segítségünket és garantált lesz üzleted megfelelősége!

Szépségszalonok kialakítási feltételei

Milyen kialakítási feltételeknek kell megfelelni?

 • az egyes munkahelyekhez hideg – melegvizes mosdót kell biztosítani
 • a várakozó részen ruhafogast, 8 vagy több munkahely esetén ruhatári részt kell biztosítani
 • pincehelyiségben fodrászipari tevékenység nem folytatható
 • a szalon száraz és külön bejáraton át megközelíthető helyiségben kialakítható
 • 5 fő munkavállalóig öltöző helyet, 5 fő felett öltözőhelyiséget kell biztosítani (öltözőszekrénnyel)
 • 8 vagy több munkahely esetén külön személyzeti és vendég WC kialakítása szükséges
 • 10 fő különnemű dolgozónál már nemenként  külön illemhely kell
 • a WC előteres, ahol kézmosó és kézmosáshoz szükséges eszközök biztosítandók
 • az üzlethelyiség más tevékenyre nem használható
 • egy munkahelyre általában 6 m2-t számítani, a helyiség belmagassága legalább 2,5m kell legyen
 • a padlózat résmentes, könnyen mosható és tisztítható burkolattal rendelkezzen
 • a helyiségek falait másfél méter magasan mosható felülettel kell képezni (pl. csempe, lambéria , mosható festék stb.)
 • meszelt falat évente, festett vagy tapétázott falat 2-3 évente újra kell festeni (szükség esetén sűrűbben)
 • mesterséges megvilágítás esetén finom munkahelyre min. 300 lux megvilágítási erősséget kell biztosítani
 • a helyiség (ek)-ben rendszeres, lehetőleg természetes szellőzésről kell gondoskodni. Amennyiben az kellő mértékben nem valósítható meg, mesterséges szellőző berendezést kell alkalmazni, amelynek óránként kétszeres légcserét kell teljesítenie
 • a fűtési idény idejére gondoskodni kell a megfelelő fűtésről

Miket ellenőrizhet a hatóság?

Az üzlethelyiségben és az üzlethelyiségen kívül használt eszközöket, tartályokat, szereket, anyagokat, textíliákat, valamint az ezek befogadására szolgáló göngyöleget (táskát, dobozt stb.) az ellenőrzésre jogosult egészségügyi szervek kívánságára meg kell mutatni.

Szépségszalonokra vonatkozó előírások

Céltudatos szalontervezés

Amikor egy kozmetikus vagy fodrász tanuló a jövőjéről álmodozik, egy saját üzlethelyiség megteremtése körül forognak a gondolatai. Mikor eljut álmai megvalósításáig, akkor fontos, hogy tisztában legyen az alapvető jogszabályi elvárásokkal.

Jó megoldást, ám egyúttal problémák sorát is jelentheti, ha egy hosszú évek óta működő szalont veszünk át – ezek kialakítása ugyanis gyakran nem felel meg a mai igényeknek. Egy mai, modern üzlet-elrendezési terv értelmében teljesen át kell terveztetni új munkahelyünket. Mielőtt azonban szabadjára engednénk a fantáziánkat, érdemes megismerni az erre vonatkozó szabályokat, nehogy a jó ötlet megvalósulása után derüljenek ki azok a szabályok, melyeknek minden körülmény között meg kell felelnünk.


Most kizárólag a tevékenység folytatásának közegészségügyi szabályait vesszük számba. Azért csak ezeket, mivel a műszaki előírásokat a kivitelezésre megbízott szakemberek jól ismerik, a szakmára vonatkozó közegészségügyi előírásokat nekünk kell tudnunk.

A tevékenység folytatásához külön bejáraton át megközelíthető helyiség szükséges. A bejárat lehet folyosón, de nem lehet másik üzletből nyíló.

 • helyiségek méreteit a várható forgalomhoz kell tervezni.
  A méretek számításakor egy munkahelyre a vendégek várakozó helyét a kiszolgálási és közlekedési teret is figyelembe véve legalább 6 m2-t kell számítani. A belmagasság a lakószobáknál meghatározott magasságnál.(2,2 m) kevesebb nem lehet.
 • padlózatot résmentes, könnyen mosható burkolattal kell fedni – a vonatkozó jogszabály nem írja elő a csempét!
 • Tiltott a lakásból nyíló, azzal összeköttetésben levő üzlet.
 • Ha nagyobb üzletben gondolkodunk, melyben legalább 8 munkahely van, akkor a várakozó résztől elkülönített ruhatári részt (fülkét) kell biztosítani. Ez alatt csak a megfelelő számú fogas szükséges.
 • A dolgozók részére 5 főig öltözőhelyet, e fölött öltöző helyiséget kell kialakítani megfelelő számú öltözőszekrény kialakításával. Gondoskodni kell a dolgozók tisztálkodási és kézmosási lehetőségéről is.

Fontos: Nem szükséges a külön férfi, illetve női öltözők megépítése. A különnemű WC csak 10 főnél több dolgozói létszám esetén kell, 8 munkahely fölött viszont a vendégnek kell külön WC.

 • A WC-ket előtérrel és kézmosó berendezésekkel kell ellátni (az összes vízcsap hideg-meleg vízzel ellátott legyen).
 • A világítás lehetőleg természetes (is) legyen, de a 300 lux erősségű megvilágítás mindenhol szükséges.

Legfontosabb szempont a lehetséges munkahelyek számának megtervezése, mivel ez az adat könnyen ellenőrizhető a beadott dokumentumok és az egy időben összeszámolható munkahelyek egybevetésével.

Szépségszalonok munkavédelme

Milyen  követelmények vonatkoznak a szalon kialakításra?

A fodrász – vagy műkörömszalon munkavédelme során a  munkafeltételek biztosításánál és a használat során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek meg kell felelni. (1993. évi XCVIII. Törvény  a munkavédelemről).

A szépségiparban ez különösen nagy fontossággal bír, hiszen olyan szolgáltatásról van szó, ahol a vendég biztonságáról is gondoskodni kell.

A biztonságos munkafeltételeket részben az ÁNTSZ ellenőrzi és helyileg szabályozza. A szalon megnyitásához nem kötelező az ÁNTSZ-től engedélyt kérni, azonban az ellenőrzések alkalmával mindennek megfelelőnek kell lennie a biztonságos munkavégzés szempontjából.

A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi szabályairól egy korábbi rendelet a 6/1969. (IX. 4.) Egészségügyi Minisztérium rendelet határozta meg  a szakmai elvárásokat. Ezt a rendelet 2008. január 1. óta hatályon kívül helyezték. Jelenleg nincs a  területet szabályozó rendelet.

Érvényben lévő rendelet hiányában a hatóség  a hatályon kívüli 6/1969.(IX. 4.) EüM rendelet kéri számon.

Milyen munkavédelmi ellenőrzési szempontoknak kell megfelelni?

A fodrász- vagy műkörömszalon munkavédelme kapcsán vizsgálni kell a megfelelőségét:

 • a munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, fűtés, padozat, közlekedés)
 • a gépek, berendezések állapotát
 • az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelőségét és rendeltetésszerű használatát
 • a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotát (pl. munkaköri orvosi alkalmasság, munkavédelmi oktatás)
 • a munkahelyi rendet és tisztaságot
 • az előírt hatósági, ill. időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl. érintésvédelmi felülvizsgálat)
 • a szociális létesítmények megfelelőségét (pl. öltöző, fürdő, mosdó)
 • a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását

Tűzvédelem: amit egy szépségszalonnak tudni kell

A tűzvédelem minden szépségszalon számára fontos. Nemcsak azért, mert életeket menthet, hanem a vállalkozásokat érintő előírások miatt is. Hogyan védheted meg üzletedet a károktól, valamint a hatóságok által kiszabott büntetésektől?

Mindig legyél körültekintő!

Az első és legfontosabb szabály az, hogy mindig figyelj arra, amit csinálsz. Valamint, hogy mit hova helyezel. Egy járvány alatt a védekezés legjobb módja a rendszeres kézmosás. Úgy a tűzvédelem legfontosabb szabálya is az: nem követsz el olyan hibákat, amitől másnap fogod a fejed.

Ilyen például, ha törölközőt hagysz éjszakára a fűtőtesten. Vagy bekapcsolva hagyod a hajsütővasat. Esetleg olyan helyen tárolsz gyúlékony folyadékokat, ahol hőhatás érheti őket.

A balesetek 99%-át olyan esetek okozzák, amelyeket egyszerű odafigyeléssel el lehetett volna kerülni bármely szépségszalonban.

Tűzvédelem szabályai

A legfontosabb ide tartozó szabályzat, amely minden fodrászat, kozmetika vagy körömszalon biztonságáról gondoskodik: 1996. XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, a tűzoltóságról.

Ez tartalmazza az egyes állampolgárok kötelességeit és jogait a tűzoltással kapcsolatban. Vagyis ez az a törvény, amely gyakorlatilag magába foglalja, hogy ha tűz üt ki az üzletben, akkor mi a teendő.

A törvény megfogalmazza azokat a tevékenységeket és óvintézkedéseket, amelyek a szalonod biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

A törvény lényege röviden: gondoskodnod kell arról, hogy a Te és a nálad dolgozó beosztottak élete biztonságban legyen. Mindig figyelj arra, hogy mit, hogyan csinálsz, és hogyan kezelsz potenciálisan veszélyes anyagokat! Amennyiben ezt a szabályt betartod, nem lehet semmi gond.

Szerencsére ezeknek a törvényeknek nem a bírságolás a célja, hanem az emberéletek megmentése. Így a hatóságok itt tényleg igyekeznek mindent elkövetni, hogy a létező leghatékonyabban rámutassanak a lehetséges veszélyforrásokra.

A tűzvédelem másik fontos előírása – amely minden szalonban kötelező –, megfelelő tűzoltókészülék használata. Ne úgy gondolj erre, mint egy tárgy ami egyáltalán nem illeszkedik egy exkluzív szépségszalon hangulatához! Ez a közös biztonság záloga.

Villamos berendezések és azok ellenőrzése tűzvédelem szempontjából

Tűzvédelmi szempontokból veszélyforrást jelenthet az elektromos hálózat, és az arról működő berendezések. Azért, hogy ne törjön ki tűz a nem megfelelő vagy elöregedett eszközök miatt:

– a kéziszerszámokat évente
– az egyéb villannyal működő eszközöket háromévente
– az elektromos hálózatot hatévente kell szerelői ellenőrzés alá vetni.

Ezeket az intézkedések az éppen hatályos 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet foglalja magába. A szépségszalonok munkavédelmét érintő szabályozásokra a második fejezet vonatkozik.

Tűzvédelmi szabályzat

A szalonod alkalmazottainak száma meghaladja az 5 főt? Ebben az esetben neked valamivel szigorúbb szabályokat kell betartanod.

Éppen ezért, ha több mint öt munkavállalóval rendelkezel, saját tűzvédelmi szabályzatot kell készíttetned. Ezt érdemes egy szakértőre bízni, aki rendelkezik a jogszabályban előírt, megfelelő végzettséggel. Az ő feladata megvizsgálni, hogy pontosan milyen anyagokkal dolgozol, milyen az adott épületi egység kockázati besorolása. Emellett azt is, hogy milyen egyéb kockázati tényezők jelentkezhetnek a mindennapi munkavégzés során.

Ezek alapján fogja neked kialakítani a saját tűzvédelmi szabályzatodat. Ebben leírja, hogy hogyan kell elhelyezned az éghető anyagokat, hol és milyen körülmények között végezhetsz tűzveszélyes tevékenységeket. Továbbá azt is, hol és hogyan helyezhetsz el fűtő berendezéseket. Meghatározza a tűzjelző eszközök, illetve az oltóanyag ideális elhelyezését. Egyúttal készít egy tűzriadó tervet. Ez arra szolgál, hogy a lehető legbiztonságosabban és leggyorsabban tudjátok elhagyni a helyszínt vészhelyzet esetén.

Összefoglalva

Szerencsére a tűzvédelemre vonatkozó szabályok egyáltalán nem bonyolultak. Még ha elsőre esetleg annak is tűnhetnek.

Egy jó tűzvédelmi szakember minden segítséget és tájékoztatást megadnak, annak érdekében, hogy semmilyen fontos információ ne kerüljön el. Mindig az lebegjen a szemed előtt, hogy mindez a Te és vállalkozásod biztonsága érdekében történik!