Tűzvédelem – Tűzoltó készülékekkel kapcsolatos tudnivalók

Mit érdemes tudni a tűzoltó készülékekről? Minden önálló egységben kötelező annyi és olyan tűzoltó készüléket biztosítani, ami az ott keletkező tűz oltására alkalmas. Ez a létesítménytől, illetve használatának jellegétől, méretétől függően eltérő darabszámú és típusú is lehet. Készüléket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak alapján kell biztosítani. A tűzoltó készülékeket negyedévente az üzembentartónak dokumentáltan ellenőriznie kell, az…

A MÓDOSÍTOTT TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK TÁRSASHÁZBAN

2019 júliusában módosították az Országos Tűzvédelmi Szabályokat (OTSZ). A módosítást igen jelentős, több mint 100 §-ban történ változás, javítás, értelmezés és megjelentek új elemek is. A tapasztalatunk azonban az, johy a 2020. januárjában életbe lépett módosításokat csak igen kevés helyen vezették át élő szabályzataikba, házirendjükbe. Ennek megfelelően a társasházak meglévő Tűzvédelmi Szabályzatait és Tűzvédelmi Házirendjét is módosítani szükséges,…