A kiégés járványként terjed – Ön hogyan lehet immunis?

Talán kimondhatjuk, hogy a kimerültség, túlterheltség, stressz, egyre több embernél okoz kiégést, amely már a munkára és a magánéletre is hatással lehet. Jó hír, hogy tudatos tervezéssel és gyakorlással tehetünk ellene.

https://www.hrportal.hu/hrblog/eureka-games/a-kieges-jarvanykent-terjed—-te-hogyan-lehetsz-immunis__63_-20191120.html

Legionella kockázatbecslés

Rendeleti előírás, hogy „a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló 49/2015 (XI. 6.) EMMI rendeletben (továbbiakban rendelet) rögzített fő szabályoknak, előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósítása a munkahelyeken rendben megtörténjen.  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előirásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előirásai 2016. február 4-től hatályosak.

A rendelet 9.§ (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben el kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést.

A Legionella baktérium jellemzően épített vizes környezetekben szaporodik. Növekedésüket a 20- 50°C-os vízhőmérséklet segíti elő. 20°C alatt jellemzően nem szaporodnak, de nyugvó fázisban túlélnek és amikor a vízhőmérséklete eléri a megfelelő szintet, újra szaporodni kezdenek. A Legionella baktériumok 60 °C felett elpusztulnak. Szaporodásukhoz különböző tápanyagokat igényelnek, amelyek a vízrendszerekben megtalálható mikroorganizmusok a vízvezetékrendszerben kiülepedő anyagok vagy korróziós termékek. A használati meleg víz rendszer belsejében található biofilm a lerakodásokkal (üledék, iszap, vízkő és rozsda) együtt a Legionella baktériumok megtapadásához és nagyobb ellenálló képességéhez is hozzájárul. A Legionella fertőzést a baktériumot tartalmazó finom vízpermet (aeroszol) okozza. Légúti megbetegedést okoz, amelynek legsúlyosabb formája magas halálozási arányú tüdőgyulladás. A legnagyobb kockázatot a nagy épületek használati meleg víz rendszere, központi légkezelő-rendszere, a levegőztetett meleg vizű medencék, de fertőzés forrása lehet a fogaszati kezelőegység víz keringető rendszere, a hidroterápiás kezelő, párasító/légkondicionáló rendszer is.

Vállalkozásunk elkészíti az Ön egysége számára a legionella kockázatelemzés szakszerű kiépítését a fenti rendeletek alapján.

A legionella elemzés során az alábbi feladatokat végezzük el:

 1. Tájékozódás, információgyűjtés a munkahelyi feltételekről, szerződéskötés.
 2. Személyes találkozás során a legionella előfordulási valószínűség feltérképezése, a kockázatok és tényezők áttekintése, egyeztetése. A személyes találkozáshoz szükséges az adott helyszín meleg vízzel, víztartályokkal, kazánokkal, medencékkel kapcsolatos szaktudással bíró műszaki szakember jelenléte.
 3. A műszaki paraméterek begyűjtése.
 4. A kockázatot jelentő hiányosságok feltárása, javaslattétel a kockázatok mérséklésére.
 5. A legionella kockázatelemzés dokumentáció postai úton történő átadása a Megrendelő részére.

UNIÓS IRÁNYMUTATÁS – COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE 2.

A COVID19-világjárvány az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a társadalmaknak és a vállalkozásoknak szembe kell nézniük. E kihívás leküzdése csak akkor lehetséges, ha együtt dolgozunk a betegség terjedésének megállításán, és biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk mind az otthoni távmunkázók, mind a szokásos munkahelyükre visszatérők számára.

A munkavállalók bevonása

Az, hogy a munkavállalók és képviselőik részt vegyenek a munkahelyi egészség és biztonság kezelésében, nemcsak a siker egyik alapfeltétele, hanem egyben jogi kötelezettség is, még akkor is, ha a munkavállalók, valamint a lakosság körében magas szintű bizonytalanság és szorongás.

Fontos a munkavállalók bevonása a kockázatok értékelésébe és a válaszlépések kidolgozásába.

Biztosítani kell, hogy a kölcsönzött munkavállalók és a vállalkozók ugyanazokhoz az információkhoz férjenek hozzá, mint a közvetlen alkalmazottak.

A betegségen átesett munkavállalókról való gondoskodás

Azok a személyek, akik súlyosan megbetegedtek, azután is különös figyelmet igényelhetnek, hogy munkavégzésre alkalmasnak nyilvánították őket.

Előfordulhat, hogy az ilyen munkavállalók munkavégzését a helyzethez kell alakítani, és szabadságra lehet szükségük az elrendelt fizioterápia miatt. Azok a munkavállalók, akiket az intenzív osztályon kellett kezelni, sajátos kihívásokkal küzdhetnek. A munkába való visszatérésük módjáról és időzítéséről a munkavállaló orvosának, valamint adott esetben a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak kell tanácsot adnia:

 • Izomgyengeség. Ez annál súlyosabb lehet, minél hosszabb időt töltött valaki az intenzív osztályon. A csökkent izomkapacitás például légzőszervi panaszokban is megmutatkozhat.
 • Memória- és koncentrációs zavarok. Ezek a panaszok gyakran csak idővel alakulnak ki. Miután az érintett újra munkába állt, gyakran nem ismerik fel a tüneteket. A munkahelyen megfigyelhető tünetek közé tartoznak a memória- és koncentrációs zavarok, a feladatok kielégítő ellátása terén mutatkozó nehézségek, valamint a rosszabb problémamegoldó készségek. Ennélfogva fontos ezekre odafigyelni, ha tudjuk, hogy valakit az intenzív osztályon kezeltek.
 • A kezelés és a munkába állás közötti hosszú idő. Az intenzív osztályra kerülő betegek negyedénél vagy harmadánál problémák alakulhatnak ki kortól függetlenül. A betegek nagyjából felének egy évre van szüksége, mielőtt újra munkába állhatna, és előfordulhat, hogy egyharmaduk sosem tér vissza.

A kérdéseket érzékenyen kell kezelni, és tiszteletben kell tartani a munkavállalók magánélethez és titoktartáshoz fűződő jogát.

Tervezés és ismeretszerzés a jövővel kapcsolatban

Ahhoz hasonlóan, ahogyan egyes országok bizonyos ágazatokban korlátozták legelőször a munkát – általában először az oktatást, a szabadidős tevékenységeket és a szórakoztatóipart, végül pedig az ipart és az építőipart függesztették fel –, az intézkedések lazítását követően a munkába való visszatérés is hasonló ütemű lehet, csak fordított sorrendben.

A vállalkozások készíthetnek olyan ellenőrző listát, amelynek a segítségével felkészülhetnek az ilyen jellegű jövőbeli eseményekre.

Azok a vállalkozások, amelyek első alkalommal használták a távmunkát, fontolóra vehetik, hogy azt korszerű, hosszú távú munkamódszerként is bevezessék. A Covid19-világjárvány keretében szerzett tapasztalatok beépíthetők távmunka-szabályzatok vagy -eljárások kidolgozásába, illetve a meglévő szabályzatok átdolgozásába.

A Covid19-járvánnyal kapcsolatban nyomasztóan sok információ láthat napvilágot, és nehéz lehet különbséget tenni a megbízható és pontos, valamint a homályos és félrevezető adatok között. Mindig ellenőrizze, hogy az információk eredeti forrása elismert és minősített szolgáltató-e.

Forrás: EU Osha

UNIÓS IRÁNYMUTATÁS – COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE 1.

Az Európai Unió munkahelyi biztonság és egészségvédelmi kormányügynöksége (EU-OSHA) iránymutatásokat fogalmazott meg, hogy segítséget nyújtsanak a munkáltatók és a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzésében egy olyan munkakörnyezetben, amely jelentősen megváltozott a COVID19-világjárvány miatt.

A munka világára súlyos hatással van a válság, így a társadalom valamennyi szegmensének – közöttük a vállalkozásoknak, a munkáltatóknak és a szociális partnereknek – ki kell venniük a részüket a munkavállalók, a családjuk és a társadalom egésze védelméből.

Kockázatértékelés és megfelelő intézkedések

 • A Covid19-nek való kitettség minimalizálása
  Értékelni kell a kockázatokat, és ellenőrző intézkedéseket kell bevezetni, melyek megszüntetik a kockázatot. Ha ez nem lehetséges, minimalizálják a munkavállalók kitettségét. Kezdje kollektív intézkedésekkel, és szükség esetén egészítse ki azokat egyedi intézkedésekkel, például egyéni védőeszközökkel.
 • A munka újrakezdése a bezárási időszakot követően
  Ha munkahelye a Covid19-hez kapcsolódó okok miatt bizonyos időre bezárt, készítsen olyan tervet a munka újrakezdésére, amely figyelembe veszi az egészségvédelmet és a biztonságot.
  • Aktualizálja kockázatértékelését.
  • Alakítsa át a munkahely elrendezését és a munkaszervezést úgy, hogy csökkenjen a Covid19 terjedésének esélye.
  • Foglalkozás-egészségügyi szolgálattal vitassák meg közösen a tervet.
  • Fordítson különös figyelmet a magas kockázati csoportba tartozó munkavállalókra (idősebb személyek és a krónikus betegségben szenvedők, valamint a várandós munkavállalók).
  • Vegye fontolóra azon munkavállalók támogatását, akik szorongástól vagy stressztől szenvedhetnek.
  • Azoknak a munkavállalóknak, akik visszatérnek a munkahelyre, nagy valószínűséggel aggályaik lehetnek, különösen a fertőzésveszéllyel kapcsolatban. Ezek az aggodalmak akár stresszhez vagy mentális egészségügyi problémákhoz is vezethetnek. Lássa el a munkavállalókat információkkal a támogatás és tanácsadás nyilvánosan elérhető forrásairól.
  • A munkavállalókat aggaszthatja a munkahelyi megfertőződés fokozott veszélye, és előfordulhat, hogy nem akarnak visszatérni. Fontos, hogy megértsük az aggályaikat.
 • A távollétek magas arányának kezelése
  Előfordulhat, hogy számos munkavállalója kiesik a munkából a Covid19 miatt.
  • Bár a rendelkezésre álló munkavállalóknak rugalmasnak kell lenniük, fontos, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, amely veszélyezteti az egészségüket vagy a biztonságukat. A lehető legkevesebb többletmunkát hárítsa rájuk.
  • Mérlegelje, hogy a személyzetnek szüksége van-e további képzésre és támogatásra, és biztosítsa, hogy minden munkavállaló képes legyen ellátni a számára kijelölt feladatot.
  • Képezze át a rendelkezésre álló munkavállalókat az alapvető funkciók ellátására, hogy a munkahely akkor is működhessen, ha fontos szerepet betöltő munkavállalók hiányoznak.
  • Ha ideiglenes személyzetet alkalmaz, fontos tájékoztatni őket a munkahelyi kockázatokról, és szükség esetén képzést biztosítani számukra.
 • Az otthonról dolgozó munkavállalók kezelése
  A munkavállalókat a legtöbb tagállamban meghozott intézkedések keretében arra kötelezik, hogy dolgozzanak otthonról. Sok munkavállaló most először végez távmunkát, és a munkakörnyezetük valószínűleg sok szempontból kevésbé jól felszerelt, mint a munkahelyük.
  Az alábbi javaslatokkal minimalizálhatók a kockázatok az otthoni munkavégzésnél:
  • Végezzen kockázatértékelést a távmunkát végző személyekkel.
  • Engedélyezze a munkavállalóknak, hogy ideiglenesen hazavigyék magukkal azokat a felszereléseket, amelyeket a munkahelyen használnak.
  • Nyújtson iránymutatást a megfelelő otthoni munkaállomás kialakításáról.
  • Ösztönözze a munkavállalókat arra, hogy rendszeresen szünetet tartsanak, felálljanak, megmozgassák a tagjaikat, és kinyújtózzanak.
  • Nyújtson támogatást a távmunkát végzők számára az informatikai berendezések és szoftverek használatában.
  • Biztosítsa, hogy megfelelő legyen a kommunikáció, az otthonról dolgozókhoz is eljussanak az információk (online csevegések vagy „virtuális kávézások”).
  • Ne becsülje alá annak kockázatát, hogy a munkavállalók elszigetelve és nyomás alatt érzik magukat, ami támogatás hiányában mentális egészségügyi problémákhoz vezethet.
  • A dolgozók különböző élethelyzetei miatt a vezetőknek rugalmasan kell hozzáállniuk a munkaidőhöz és a személyzet termelékenységéhez, és tudatosítaniuk kell a munkavállalókban, hogy megértik őket és alkalmazkodnak a helyzethez.
  • Segítse a munkavállalókat a munka és a szabadidő közötti egészséges határvonalak meghúzásában azáltal, hogy egyértelműen közli, mikor kell dolgozniuk és rendelkezésre állniuk.

Forrás: EU-Osha