5+1 Tipp-Hogyan nyisd meg saját kozmetikád?

Szerencsés aki végre saját üzletet nyithat, de ha nem tudja, hol is kezdjen hozzá, néhány tipp:

 1. Számoljunk! Minden sikeres vállalkozás alapja egy üzleti terv ami alapján látjuk a várható kiadásokat (ami a kezdeteknél valószínűleg megterhelőbb), illetve próbáljuk felmérni a várható bevételeinket. Érdemes számba venni azokat a kiadásokat is amit a tűz- és munkavédelmi megfelelés megkíván.
 2. Válasszunk üzlethelyiséget! Mérjük fel olyan szemmel, a tűz- és munkavédelmi szempontok is érvényesüljenek (érdemes már ebben a szakaszban szakemberrel egyeztetni). Tájékozódjunk milyen feltételeknek kell eleget tennünk ahhoz, hogy megkapjuk a működéshez szükséges engedélyeket!
 3. A szépségiparban új üzlet nyitásánál egyeztetnünk kell a területileg illetékes Népegészségügyi Osztállyal. Rögtön érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál is, mert bizonyos átalakításokat vagy tevékenységeket szintén engedélyeztetni kell. Az önkormányzat adhat releváns tájékoztatást azokról a szabályokról is, amelyek be nem tartása esetén büntetés jár. (Pl. a homlokzaton elhelyezendő reklám, légkondicionáló berendezés kihelyezése)
 4. Amennyiben az üzlethelyiségünk társasházban van a Közösképviselő szintén sok dologban lehet a segítségünkre: mely dolgokhoz kell a társasház beleegyezése (átalakítási munkák, profilváltás, stb.) és információt kaphatsz az épület és a közművek állapotáról is.
 5. Szükséges lehet a területileg illetéke Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel is konzultálni, ha komolyabb átalakítást tervezünk.

+1 Inkább a szakmai fejlődésedbe fektetnéd ezt a sok időt és energiát? Kérd segítségünket és garantált lesz üzleted megfelelősége!

Óvodák, iskolák, oktatási intézmények munkavédelme

A nevelési-oktatási intézmények számára a munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletek a következő munkavédelmi kötelezettségeket írják elő:

I. Az intézmény munkavédelmi dokumentumainak elkészíttetése munkavédelmi szakemberrel, melyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően, évenkénti kell aktualizálni.

A szükséges munkavédelmi dokumentumok:

 1. megelőzési stratégia, szabályzat,
 2. kockázatértékelés,
 3. kémiai kockázatbecslés,
 4. egyéni védőeszközzel történő ellátás rendje,
 5. a munkát végzők számára az orvosi vizsgálok rendje.
II. A cég számára munkát végzők munkavédelmi oktatásának biztosítása:
 1. szakember által készített, aktualizált tananyag (a cégünk által készített tananyag tartalmazza az adott munkahelyen valószínűsíthető balesetek sérültjeinek elsősegély-nyújtásához nélkülözhetetlen ismereteket is)  ,
 2. az oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti az intézményvezető vagy megbízottja).
III. A biztonságos munkavégzés egyéb feltételeinek biztosítása:
 1. munkavédelmi üzembe helyezések,
 2. biztonságtechnikai felülvizsgálatok,
 3. villamos berendezések, kéziszerszámok, egyéb technikai eszközök ellenőrzései.
IV. Munkabalesetek kivizsgálása.
2013. január 1-jétől új munkabaleseti jegyzőkönyv van érvényben!

A biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét, az előírások betartását folyamatosan ellenőrizni kell!


Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényben (Mvt) előírt kötelezettségek minden szervezett munkavégzésre vonatkoznakfüggetlenül a munkát végzők létszámától, az intézmény szervezeti vagy tulajdoni formájától (Mvt. 9. §).

A törvényben előírt, fent felsorolt dokumentációk meglétét, az oktatás megtartását és a szabályok betartását a Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzi. Szabálytalanság vagy hiányosság esetén a céget bírság megfizetésére kötelezik. (273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról).

Fodrász üzlet nyitás feltételei 2021

Induló vállalkozás, kezdő vállalkozás esetében is ellenőrizheti a hatóság a munkavédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások betartását. Rendelkezünk-e a megfelelő dokumentációkkal? Megfelelő-e az üzlethelyiség kialakítása?

Milyen teendői vannak egy induló vállalkozásnak, fodrászatnak, fodrász üzletnek?

 1. A kockázatértékelés: a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.
 2. Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás. Az  oktatást csak szakember által összeállított oktatási tematika alapján lehet megtartani .
 3. Milyen tűzvédelmi teendői lehetnek egy induló vállalkozásnak? Tűzvédelmi oktatás, tűzoltó készülék elhelyezése, dokumentációk elkészíttetése, létesítési szabályok betartása, a különböző felülvizsgálatok és az üzemben tartás szabályainak betartása.
 4. Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása.
 5. Egyéni védőeszköz juttatás rendje, egyéni védőeszköz szabályzat. A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét.

Segítünk a szükséges dokumentációk meghatározásában és elkészítésében.

Szépségszalonok munkavédelme

Milyen  követelmények vonatkoznak a szalon kialakításra?

A fodrász – vagy műkörömszalon munkavédelme során a  munkafeltételek biztosításánál és a használat során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek meg kell felelni. (1993. évi XCVIII. Törvény  a munkavédelemről).

A szépségiparban ez különösen nagy fontossággal bír, hiszen olyan szolgáltatásról van szó, ahol a vendég biztonságáról is gondoskodni kell.

A biztonságos munkafeltételeket részben az ÁNTSZ ellenőrzi és helyileg szabályozza. A szalon megnyitásához nem kötelező az ÁNTSZ-től engedélyt kérni, azonban az ellenőrzések alkalmával mindennek megfelelőnek kell lennie a biztonságos munkavégzés szempontjából.

A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi szabályairól egy korábbi rendelet a 6/1969. (IX. 4.) Egészségügyi Minisztérium rendelet határozta meg  a szakmai elvárásokat. Ezt a rendelet 2008. január 1. óta hatályon kívül helyezték. Jelenleg nincs a  területet szabályozó rendelet.

Érvényben lévő rendelet hiányában a hatóség  a hatályon kívüli 6/1969.(IX. 4.) EüM rendelet kéri számon.

Milyen munkavédelmi ellenőrzési szempontoknak kell megfelelni?

A fodrász- vagy műkörömszalon munkavédelme kapcsán vizsgálni kell a megfelelőségét:

 • a munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, fűtés, padozat, közlekedés)
 • a gépek, berendezések állapotát
 • az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelőségét és rendeltetésszerű használatát
 • a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotát (pl. munkaköri orvosi alkalmasság, munkavédelmi oktatás)
 • a munkahelyi rendet és tisztaságot
 • az előírt hatósági, ill. időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl. érintésvédelmi felülvizsgálat)
 • a szociális létesítmények megfelelőségét (pl. öltöző, fürdő, mosdó)
 • a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását

Legionella kockázatbecslés

Rendeleti előírás, hogy „a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló 49/2015 (XI. 6.) EMMI rendeletben (továbbiakban rendelet) rögzített fő szabályoknak, előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósítása a munkahelyeken rendben megtörténjen.  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előirásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előirásai 2016. február 4-től hatályosak.

A rendelet 9.§ (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben el kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést.

A Legionella baktérium jellemzően épített vizes környezetekben szaporodik. Növekedésüket a 20- 50°C-os vízhőmérséklet segíti elő. 20°C alatt jellemzően nem szaporodnak, de nyugvó fázisban túlélnek és amikor a vízhőmérséklete eléri a megfelelő szintet, újra szaporodni kezdenek. A Legionella baktériumok 60 °C felett elpusztulnak. Szaporodásukhoz különböző tápanyagokat igényelnek, amelyek a vízrendszerekben megtalálható mikroorganizmusok a vízvezetékrendszerben kiülepedő anyagok vagy korróziós termékek. A használati meleg víz rendszer belsejében található biofilm a lerakodásokkal (üledék, iszap, vízkő és rozsda) együtt a Legionella baktériumok megtapadásához és nagyobb ellenálló képességéhez is hozzájárul. A Legionella fertőzést a baktériumot tartalmazó finom vízpermet (aeroszol) okozza. Légúti megbetegedést okoz, amelynek legsúlyosabb formája magas halálozási arányú tüdőgyulladás. A legnagyobb kockázatot a nagy épületek használati meleg víz rendszere, központi légkezelő-rendszere, a levegőztetett meleg vizű medencék, de fertőzés forrása lehet a fogaszati kezelőegység víz keringető rendszere, a hidroterápiás kezelő, párasító/légkondicionáló rendszer is.

Vállalkozásunk elkészíti az Ön egysége számára a legionella kockázatelemzés szakszerű kiépítését a fenti rendeletek alapján.

A legionella elemzés során az alábbi feladatokat végezzük el:

 1. Tájékozódás, információgyűjtés a munkahelyi feltételekről, szerződéskötés.
 2. Személyes találkozás során a legionella előfordulási valószínűség feltérképezése, a kockázatok és tényezők áttekintése, egyeztetése. A személyes találkozáshoz szükséges az adott helyszín meleg vízzel, víztartályokkal, kazánokkal, medencékkel kapcsolatos szaktudással bíró műszaki szakember jelenléte.
 3. A műszaki paraméterek begyűjtése.
 4. A kockázatot jelentő hiányosságok feltárása, javaslattétel a kockázatok mérséklésére.
 5. A legionella kockázatelemzés dokumentáció postai úton történő átadása a Megrendelő részére.

A mustgáz veszélyei

A szüreti időszak megkezdésével számolni kell a mezőgazdasági munkák egyik jellegzetes veszélyforrásával, a must erjedésével. Ezért valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltatónak figyelmet kell fordítani a mustgáz veszélyeire és a munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.
A must erjedése közben mustgáz, vagyis szén-dioxid (CO2) keletkezik, ami rossz szellőzési viszonyok között a földalatti pincékben a padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszorítva a levegőből az oxigént fulladást okoz. A mustgáz ebben az időszakban a gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több halállal végződő baleset, illetve mérgezés előidézője. Ezek a tragédiák megfelelő elővigyázatossággal megelőzhetők lennének.

Ugyanakkor nemcsak a munkahelyeken, hanem a hobbi pincékben is nagy odafigyelést igényel az erjedéssel járó gázok kezelése. A must erjedésének idején a rosszullét, fulladás megelőzése érdekében előzetes szellőztetés és légtér-elemzés nélkül a borospincékbe szigorúan tilos lemenni!
A gázérzékelő riasztók felszerelésén túl a tragédiák megelőzésére a pinceajtó nyitásához rendelt reteszelt mesterséges szellőző rendszer használata ad megfelelő megoldást.

Önmagában az úgynevezett „gyertyapróba” alkalmazása nem tekinthető megbízhatónak!

A home office előnyei

Az utóbbi hónapok kutatásai szerint a home office-ban végzett munka ugyanolyan vagy magasabb hatékonyságú mint a hagyományos irodai munkavégzés. Ez még akkor is igaz, ha az átállás nem saját akaratból, hanem kényszer megoldásból született.

Előnyök

Időt, pénzt, energiát spórolnánk, valamint a környezetszennyezést is jelentősen lecsökkenthetnénk, ha (amennyiben lehetséges) otthonról dolgoznánk, ugyanis nem pazarolnánk minden nap az időnket a munkahely és otthon közötti utazással. Ha autóval vagy tömegközlekedési eszközökkel járunk dolgozni, pénzt takarítanánk meg, ha pedig gyalog, akkor minimum időt; ezt pedig még több munkával, esetleg pihenéssel tölthetnénk reggel, a többletenergia pedig hozzájárul a hatékonyabb munkavégzéshez. Bloom egy komoly kutatást végzett Sanghajban egy nagy csoporttal, akik otthonról kezdtek el dolgozni, illetve egy másik csoporttal, akik bejártak a munkahelyeikre. Ott átlagban 80 percet töltöttek naponta utazással, de Amerikában az átlag például 54 perc.
Otthon nem kell 8–10 órán át egy helyben ülnünk, és akkor is elfoglaltnak tűnni, amikor épp van egy szabad félóránk. Tudjuk, hogy mennyi időnk van a munkánk elvégzésére, ezt az időt pedig úgy osztjuk be, ahogy szeretnénk. Két feladat elvégzése között pedig számtalan lehetőségünk van a felfrissülésre.
Bloom szerint sokkal kevesebb otthon az olyan inger, amely elterelné a figyelmünket. Mielőtt bárkiből előtörne a felháborodás, ez abban az esetben érvényes, illetve akkor hatékonyabb az otthoni munkavégzés, ha ehhez megfelelő külön kis helyiségünk van – a hálószoba pedig nem számít annak. Egy munkavégzésre kialakított otthoni környezet erőteljesebb fókuszt jelent, mint a munkahelyi nyílt tér. A Bloom által kutatott csoport több tagja is kiemelte, kedvelik azt, hogy saját tetszésük, stílusuk szerint alakíthatják ki ezt a környezetet, nem kell az általános vállalati berendezkedéshez igazodni. A testreszabás által pedig barátságosabbá válik a hely, ez pedig a munkakedvet is növeli.
A home office a vállalatok számára is tartogat előnyöket. Új munkaerő keresésekor mondhatni egy új világot nyit meg a munkáltatók számára, hiszen ha nem kell napi rendszerességgel bejárni a munkahelyre, a városon kívül is kereshetnek potenciális alkalmazottakat, a választék tehát sokkal szélesebbé válik. Egy vállalat működtetéséhez az otthoni munkavégzésnek köszönhetően kevesebb helyre van szükség, nem kell hatalmas irodaházakat kibérelni, tehát a vállalat is pénzt takarít meg.
Bloom kutatásából az is kiderült, hogy fele annyian mondtak fel azok közül, akik otthon dolgoztak, mint azok, akik bejártak munkahelyeikre. Akiket nem köt annyira helyhez az állásuk, ritkábban mondanak fel. A két csoport közül az otthonról dolgozók 13 százalékkal voltak produktívabbak, mint a székhelyen dolgozók.

Krízishelyzetben

Bloom megjegyezte azt is, hogy ami most történik a járvány alatt, egyáltalán nem az ideális home office-t takarja, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan produktív és hatékony, mint az előre betervezett otthoni munka. Most ugyanis kényszerből, egyik napról a másikra kellett rengetegen váltsanak, úgy, hogy valószínűleg a legtöbb esetben ehhez nem is volt meg, és nincs is meg a megfelelő otthoni környezet. Ahogyan dr. Székedi Levente szociológus fogalmazott, a változásokhoz megfelelő infrastruktúrára van szükség, mindehhez pedig időre. Nem csoda tehát, ha most az otthoni munkavégzésre kényszerült személyek, azt gondolják, butaság az egész, hiszen a home officeban rengeteg minden eltereli a figyelmünket, nehéz megtalálni a legkényelmesebb pontot a lakásban, és a gyerekek is bezavarhatnak. Hiszen az az ideális eset, ha az infrastruktúra már megvan.
A kényszerhelyzet azonban így is sokaknak hozta meg a kedvét ahhoz, hogy lehetőség szerint így is folytassák munkájukat a világjárvány eltűnése után is, amely tagadhatatlanul hatást gyakorol az élet eme területére is.

(Forrás: 9 Benefits of Working from Home, According to Experts, builtin.com).