Tűzvédelem – GY.I.K.

 1. Tarthatunk-e kerékpárt/virágot/babakocsi a társasház folyosóján?

A szabályozás egyértelműen kimondja, hogy az építményt, helyiséget csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Így az épületben a közlekedőket, lépcsőházakat nem tárolási célra, hanem közlekedésre szánták, azokat arra is kell használni.
A közlekedők tűzvédelmi szempontból kiemelt szereppel bírnak, hiszen menekülési útvonalként szolgálnak. Tűz esetén a forró füsttel, esetleg mérges gázokkal teli lépcsőházban a helyismerettel rendelkező emberek is nehezen tájékozódnak. Amennyiben a menekülési útvonalat leszűkítik az otthagyott tárgyak (babakocsi, kerékpár), az megnehezíti a menekülést és a tűzoltói beavatkozást is.
Az OTSZ rendelkezik a menekülési útvonalak kapcsán kimondja, hogy a tervezés során a szakértők meghatározott minimális szélességet – ennyi feltétlenül kell a biztonságos meneküléshez – leszűkíteni nem lehet! A menekülési útvonalon lévő – de a minimális szélességet hátrányosan nem befolyásoló – terek más célú használatát az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel (tűzvédelmi hatóság) kell egyeztetni.

2. Védhetjük-e a lakást az ajtóra, vagy a lakás előtti közlekedőre szerelt ráccsal?

Erről az OTSZ úgy rendelkezik, hogy a menekülési útvonalon csak kézzel (vagy kézzel is) nyitható ajtókat lehet alkalmazni. Amennyiben a helyiség legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgál, követelmény, hogy az ajtó a kiürítés irányába nyíljon. Ez érvényes a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnél is, 300 embernél nagyobb befogadóképességű helyiség esetén elvárás az is, hogy az ajtók kilincs nélküliek, egy mozdulattal nyithatóak és nyitott állapotban önműködően rögzíthetőek legyenek. A szabályozás kitér a menekülési útvonal ajtóinál elhelyezett függönyökre, szélfogókra. Ezek csak úgy helyezhetők el, hogy széthúzásukkor a kijárat ne szűküljön. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.

A bejárati ajtónkat ráccsal lezárni nem ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, de fontos számolni azzal a ténnyel, hogy tűz során a felszerelt rácsok hátráltatják a beavatkozást, a mentést és a menekülést is. 

Az OTSZ-ben megfogalmazottak kizárólag az emberi élet védelmét szolgálják, a menekülési útvonalon elhelyezett szekrények, zsákok, bútorok tárolását, raktározását éppen ezért korlátozza. A tűzvédelmi előírások betartatásának az a célja, hogy az egyes kialakítások mellett a biztonságos menekülés is biztosított legyen.

3. Mit szabad és mit nem szabad?

Tízemeletes házakban semmi sem lehet a folyosókon, sem a lépcsőházakban. Tilos szekrényt kitenni, büntetendő cselekmény kisszéket vagy asztalt kivinni. A folyosókon sem doboz, sem újságpapír, sem bútor nem maradhat kint. Cserepes virág még az ablakban sem állhat. Le kell szedni a képeket, a virágtartókat. Le kell szerelni a rácsos ajtókat, a lakásajtók elé sem szabad ilyeneket szerelni.

Az OTSZ értelmében a folyosókon, lépcsőházakban éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, egyéb anyagok tartós elhelyezését a tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell, ha azok mérete az érintett fal- vagy padlófelület 15 %-át meghaladja.A szemétlerakókba nem lehet pakolni és az ajtókat nyitva kell hagyni.


A négyemeletes házakban szintén nem lehet a lépcsőházakban tárolást végezni. A lomtalanítást sem szabad megvárni mert az ellenőrző személy (a katasztrófavédelem illetékes hatósága) nem mérlegelhet, ki kell szabnia a bírságot. Ennek összege százezer forintnál kezdődik, és akár több millió forint is lehet, amit a lakónak magának kell kifizetnie, így az anyagi felelősség is jelentős.

4. Miért zavarja a tűzoltókat a virág?

Nagy tűz esetén ezek nehezen égnek el, viszont nagy füstöt okoznak. A falakra helyezett tárgyak növelik a tűzterjedés kockázatát, elősegítik a tűz továbbterjedését.

lépcsőház virágok

5. Valóban számíthatunk büntetésekre?

A tűzvédelmi szabályozás nem új keletű, a tiltásokkal együtt régóta életbe van. Ez idáig nem társult hozzá szankció, nem lehetett azt büntetni, aki megszegte őket. A gyakorlat azonban azt bizonyította, hogy ez szükséges a megfelelő tűzbiztonság elérése érdekében.
Engedélyezési ügyekben, egyeztetéseken a tűzvédelmi hatósági kontrollt a katasztrófavédelmi kirendeltség gyakorolja, valamint ellenőrzi a tűzvédelmi használati szabályok betartását.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet kormányrendelet melléklete tartalmazza, hogy a tűzvédelmi hatóság által megállapított szabálytalanságok esetén mekkora mértékű tűzvédelmi bírság szabható ki és meghatározza azt is, hogy mely esetekben kötelező tűzvédelmi bírságot kiszabni.

(forrás: szakmai fórum, OTSZ)

Miért tartsunk rendet a lépcsőházban?

Tűz ütött ki egy tizennégy emeletes társasház egyik lakásában. A lépcsőházat teljesen ellepte a füst. Legalábbis egy gyakorlat feltételezése szerint. A gyakorlat központi témája a lépcsőházak tűzvédelme volt. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat számos előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit lehet és mit nem a társasházak folyosóin, lépcsőházaiban elhelyezni. Leírja, hogy a menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni, illetve milyen egyéb tűzvédelmi szabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy esetleges tűzoltói beavatkozást azonnal meg lehessen kezdeni, és biztonságosan végre lehessen hajtani. Ezeket azonban sok esetben figyelmen kívül hagyják a lakók, ami nagy veszélyt hordozhat magában. Ezen veszélyek bemutatása és a szabályok betartásának jelentőségére való rávilágítás volt a gyakorlat célja.

A tűzoltás és életmentés gyors és hatékony végrehajtása azonban több akadályba ütközött. Egészen pontosan székekbe, virágokba, újságos dobozokba, babakocsikba és egyéb más, folyosón elhelyezett tárgyakra. De miről is van itt szó?

A védőruhák súlya, a minimálisra csökkent látási viszonyok, valamint a hő- és stresszhatás mellett azonban más is nagyban megnehezítette a szakemberek munkáját: a fent említett, folyosókon elhelyezett tárgyak. A tűzoltók nekimentek az itt – csupán a gyakorlat miatt – elhelyezett szinte valamennyi holminak: ütköztek kis asztallal, borultak virágok és repültek napilapok. A gyakorlat során is bebizonyosodott, hogy minden menekülési útvonalon tárolt tárgy hatalmas veszélyt jelenthet!

Annak érdekében, hogy egy esetleges valós helyzetben a tűzoltók hatékonyan, gyorsan és biztonságosan tudják kimenteni a bajbajutottakat, a társasházak tűzvédelmére vonatkozó előírások maradéktalan betartására van szükség! Ez minden lakóközösségnek kötelessége és felelőssége!

5+1 szabálytalanság a társasházak tűzvédelmében amit ne kövess el!

 1. Menekülési útvonalak leszűkítése

“Nincs külön tárolóm, valahová nekem is pakolnom kell…”

A folyosó, lépcsőház a társasház közös tulajdonú területe, azt nem lehet kisajátítani. Ezen területek tűzvédelmi szempontból menekülési útvonalnak minősülnek, ahol bizonyos kivételektől eltekintve általánosságban elmondható, hogy tilos a tárolás.

Tűz esetén fontos, hogy mindenki minél gyorsabban és könnyebben ki tudjon jutni az épületből. Ha a lakók a folyosóra rakják a már nem használt tárgyaikat, az nem csak a menekülésben akadályozhatja őket, hanem a tűz terjedését is elősegítheti.

“A virágok azért maradhatnak?”

A dekorációk és a növények tárolása esetében van kivétel. Növény például a folyosón elhelyezhető, amennyiben az a menekülési szélességet nem csökkenti a szükséges mérték alá. Az, hogy ez a szélesség az adott esetben mekkora, tűzvédelmi szakember tudja megmondani.

2. Dohányzás, nyílt láng használata

“A szomszéd állandóan dohányzik, lehet valamit tenni?”

Lakásban alapvetően nem tiltott a dohányzás. Alapszabály, hogy égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Sok tragédia okozója az ágyban dohányzás és számtalan tüzet okoz erkélyen landolt cigarettacsikk is.

A folyosón, lépcsőházban mindenképpen tilos a dohányzás, ha ott beépített tűzjelző berendezés érzékelői vannak, hiszen a cigarettafüst téves jelzést eredményezhet. A társasházi törvény úgy rendelkezik, hogy a házirend eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.

3. Tűzoltó készülékek

“Nem kell minden emeleten elhelyezni?”

A lakóépületek közös területein csak meghatározott esetben (pl.: kazánház, liftgépház stb.) kötelező a tűzoltó készülék. A tulajdonosok dönthetnek arról, hogy a lépcsőházban akár minden emeletre is rakjanak készüléket, de annak csak akkor van értelme, ha a hozzáférése könnyen biztosított, valamint használatukat a lakók elsajátították.

Fontos, hogy a készülékeket – az önkéntesen elhelyezett készülékeket is – negyed évente üzemeltetői ellenőrzés alá kell vonni, és rendszeres karbantartásukról is igazolható módon gondoskodni kell.

“A lakásba kell készülék? Nem túl esztétikus…”

A tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Mivel tűz esetén minden másodperc számít, fontos, hogy rögtön kéznél legyenek. Ezért javasolt (tehát nem kötelező) a lakásban egy könnyen hozzáférhető helyen, lehetőleg a lakásajtó közelében elhelyezni egy porral oltó készüléket, amelynek oltóanyaga ideális lakástüzek esetén. Fontos, hogy ezen készülékek karbantartásáról is gondoskodni kell annak érdekében, hogy szükség esetén az elvárt módon működjenek.

4. Műszaki megoldások jelölésének hiánya

“Ha ezt a gombot megnyomom, jönnek a tűzoltók?”

Erről a rajta lévő felirat, illetve a felette lévő tűzvédelmi biztonsági jel tanúskodik. Lehet egy tűzjelző rendszer kézi jelzésadója, mely valóban azt a célt is szolgálja, hogy riassza a tűzoltókat. Elképzelhető, hogy a hő- és füstelvezető nyílószárnyak nyitására szolgál. Ezeknek a tűz esetén fejlődő füst elvezetésénél van jelentősége, hogy az épületből az emberek még a tűzoltók kiérkezése előtt nagy eséllyel ki tudjanak menekülni. Tűz esetén tehát a “gombot” meg kell nyomni. Fontos, hogy a különböző nyomógombokat, karokat megfelelően meg kell jelölni, és hozzáférhetőségüket mindig biztosítani kell. 

5. Felvonulási terület leszűkítése

“A parkoló autók miatt nem férnek ide a tűzoltók…”

Már egy 1974-es szabványban szabályozták a tűzoltási felvonulási út és terület paramétereit. Ez arra szolgál, hogy a tűzoltók az épületet a járműveikkel meg tudják közelíteni, és a homlokzatnál elegendő hely álljon rendelkezésre a tűz oltására, valamint a mentési munkálatokra.

Az elmúlt évtizedek alatt a személyautók számának növekedése miatt egyre nagyobb gondot jelent a parkolás, és sok helyen eltűntek ezek az eredetileg szabadon hagyott területek. Érdemes ellenőrizni a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó létesítési követelményeket, majd a vagyon- és életvédelemre hivatkozva érvényt szerezni neki.

+1 HONNAN TUDHATOM, HOGY MILYEN TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKAT KELL BETARTANOM?

A Tűzvédelmi Házirend, amit a háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőhelyiséget magába foglaló épületek esetén kötelező elkészíteni rendelkezik erről. Ebben egyedileg, adott épületre vonatkozóan össze vannak gyűjtve a tűzvédelmi előírások, a tűzvédelmi eszközök, berendezések működése, illetve a tűzeseti teendők. A dokumentum elkészítését érdemes szakemberre bízni.

A társasházak tűzvédelme a lakóközösség érdeke!

Egy több lakásos társasházban a lakók nemcsak magukért és a családjukért felelősek, hanem egymásért is. A határok meghúzása, a szabályok lefektetése mind elősegíti, hogy a ház biztonságos legyen, akár hívatlan látogatók távol tartásáról van szó, akár a társasház tűzvédelméről.

társasházak tűzvédelmével járó feladatok és kötelezettségek megfogalmazását mindenképpen szakemberre kell bízni, aki már rendelkezik tapasztalattal és rutinnal a témában. Az aktuális rendelkezéseket és a ház jellemzőit is figyelembe véve, hosszú távon működőképes szabályokat és előírásokat kell megfogalmazni a társasházak tűzvédelme érdekében.

A megelőzés nagy hangsúlyt kap, ha a társasházak tűzvédelméről van szó, de természetesen a mentésre is ugyanúgy fel kell készülni. Mindenekelőtt szükség van egy olyan menekülési tervre, ami segíti az épület gyors kiürítését vészhelyzet esetén, valamint a tűzmegelőzés és tűzvédelem fenntartásához szükséges feladatok és tevékenységek kijelölése szintén fontos feladat.

A lakóknak és a társasház fenntartójának, illetve tulajdonosának is be kell tartania ezeket a szabályokat, máskülönben felesleges kockázatot idéznek elő és nehezítik az esetleges mentést. Ügyelni kell a rendszeres felülvizsgálatra, a berendezések karbantartására, a megfelelő tűzvédelmi eszközök beszerzésére és kihelyezésére, arra, hogy a menekülési útvonalakat ne torlaszolja el semmi, valamint fontos a lakók megfelelő tájékoztatása. Ezeknek a feladatoknak a kivitelezéséhez tájékozott, hozzáértő és lelkiismeretes szakemberek közreműködésére van szükség. A szabályzatok és tervek kidolgozása, az ellenőrzés is ide tartozik.

Forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe a szolgáltatásainkat társasházak tűzvédelmével kapcsolatban! Vállalkozásunk kedvező ár-érték arányban végez tűzvédelemmel és a munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, ezáltal megbízható szakmai szolgáltatást biztosítunk ügyfeleinek. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjen árajánlatot weboldalunkon közzétett elérhetőségeink bármelyikén társasházak tűzvédelméhez!

Egy közös képviselő legfontosabb tűzvédelmi kötelességei

 Társasház megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a társasház kezelőjének felelőssége is! A ház tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért a ház kezelésével megbízott személy (pl. közös képviselő, intézőbizottság elnöke) vagy szervezet felelős.

 1. Kidolgoztatja a Társasház épületének tűzvédelmi használati szabályait (ez a ház helyi Tűzvédelmi Házirendje), a lakók és bérlők riasztásának módozatait menekülési tervét (ez a Tűzriadó Terv),
 2. A felszerelt tűzvédelmi eszközök (pl. tűzoltó készülék, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer) ellenőrzéseit Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban a felülvizsgálatot végző szakemberrel dokumentáltatja.
 3. Minden tűzvédelmi dokumentációt a Társasház többi hivatalos irataival együtt gyűjtőzi, 1 példányát a Társasházban tárolja.
 4. A tűzvédelmi szabályokat a lakókkal, bérlőkkel megismerteti, betartásukat ellenőrzi.
 5. Felhívja a Társasházban működő vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy a Társasház lakóinak tűzbiztonsága érdekében kötelesek a számukra előírt tűzvédelmi feltételeket biztosítani, követelményeket betartani.
 6. Gondoskodik a ház tűzvédelmi eszközeinek beszerzéséről, rendszeres, szakember általi ellenőrzéséről:
  A készenlétben tartott tűzoltó készülékek, beépített tűzvédelmi berendezések (tűzjelző, hő- és füstelvezető, fali tűzcsap, száraz tűzivíz-vezeték rendszer, szellőző berendezés, tűz- vagy füstgátló ajtók stb.) jogszbályban előírt rendszerességű felülvizsgálata, karbantartása. A Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban rögzített esetleges hibákat kijavíttatja, a hiányosságokat pótolja.
 7. Biztosítja és rendszeresen ellenőrzi a házban a menekülést segítő utánvilágító táblákat, tájékoztató feliratokat, a közlekedési (menekülési) útvonalak szabadon tartását.

Biztonsági rácsok a lépcsőházban

tuzolto

A lakásajtóra szerelt, valamint az adott folyosószakaszt lezáró vagyonvédelmi rácsok elhelyezésének megvannak a tűzvédelmi kikötései. Pl.: nyitott állapotban nem akadályozhatják mások menekülését, nem torlaszolhatják el a tűzvédelmi berendezéseket, illetve vezérlőit.

Fontos, hogy minden érintett személy ki tudja ezeket nyitni, hozzáférése biztosított legyen. Amennyiben nem közvetlenül lakásajtóra van felszerelve a szerkezet, akkor a közös képviselő számára is biztosítani kell a hozzáférést.

A rácsok ugyan a betöréses lopások ellen védelmet nyújthatnak, viszont lassítják a menekülést és egyben a tűzoltók beavatkozási idejét is megnövelik, hátráltatják munkájukat. Fontos, hogy egy folyosószakasz lezárásával az nem válik a lakása részévé, ugyanúgy menekülési útvonalnak minősül, így tilos a területre pakolni, tárolóhelyiségként használni. A vagyonvédelmi, illetve tűzvédelmi szempontból is előnyösebb a korszerű biztonsági bejárati ajtók alkalmazása.

A lépcsőházban elhelyezett növények

A lépcsőházban növények elhelyezése megengedett (pl.: a folyosón), amennyiben a menekülési szélességet nem csökkenti a szükséges mérték alá.

Az, hogy mekkora a biztonságos  menekülési útvonal, tűzvédelmi szakember tudja megállapítani, adott lakóépületre vonatkozóan. A növényeket nem lehet asztalra, bútorra, olyan tárgyakra elhelyezni, melyek ettől függetlenül sem lehetnének a folyosón. Az engedélyezett virágtartókat megfelelő módon rögzíteni kell. Jellemző, hogy a lépcsőkarok szélessége és a lépcsőpihenők nagysága nem teszi lehetővé a virágok elhelyezését a lépcsőházban.

Tűzvédelmi megfelelőség vagy vagyonvédelem?

A lakóépületek menekülési útvonalán a vagyonvédelmi rácsok alkalmazása alapvetően nem tilos, de csak bizonyos szabályok betartásával engedélyezett.

Gyakorlati tanácsok az elhelyezésre és nyitásra

A lakásajtók befelé nyílnak, ez nem véletlen. A lakásajtókra szerelt rácsok viszont kifelé. Ügyelni kell tehát arra, hogy a rács nyitott állapotban ne szűkítse le a menekülési útvonalat. Az a megfelelő, ha teljesen nyitott állapotban a falsíkjában van.

Folyosószakaszt lezáró vagyonvédelmi rács rányilik a menekülési útvonalra, a lépcsõ elé.

Amennyiben nem közvetlenül a lakásajtón helyezünk el rácsot, hanem folyosószakaszt zárunk le, azzal ugyanúgy menekülési útvonalat zárunk le. Mivel közös területről van szó, a közös képviselő, illetve a gondnok bejárását biztosítanunk kell, kulcsot kell adnunk hozzá. A lépcsőházak közötti, menekülésre szolgáló átjárók kulcsra zárása életvédelmi okokból nem javasolt.

Biztonsági ajtó – egy másik lehetőség

Egy esetleges tűzeset során a tűzoltók munkáját nehezíti, lassítja, a sok felszerelt rács, melyek erőszakos kinyitása felesleges időveszteség. A lakók számára a menekülés során stresszhelyzetben, korlátozott látási viszonyok között a kijutás is nehezebb. A lakásoknál vagyonvédelmi és tűzvédelmi szempontból is hatékonyabb a biztonsági ajtó alkalmazása.

Amennyiben mégis vagyonvédelmi rács felszerelése mellett dönt, egyeztessen közös képviselőjével és mindenképp konzultáljon tűzvédelmi szakemberrel. A legjobb megoldás, ha a társasháznak állandó tűzvédelmi megbízottja van.

A társasház lakóinak felelőssége

A lakók tevékenységének figyelemmel kísérése tűzvédelmi szempontból

Tűzvédelmi szempontból a társasházak legnagyobb veszélyforrásai maguk a lakók, akik a tárolási és használati szabályok megsértésével, vagy engedély nélküli tűzveszélyes tevékenység végzésével (pl. hegesztés) növelik a tűz kialakulásának kockázatát. Ezt az épület tűzvédelméért felelős személynek folyamatosan szemmel kell tartania, és az esetleges hiányosságokat vagy szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Társasházi lakók és bérlők legfontosabb tűzvédelmi kötelezettségei

Ismerni kell és betartani a tulajdonukban, használatukban lévő lakások, tárolók, gépjárműtárolók, járművek, gépek, eszközök, anyagok használati tűzvédelmi szabályait, a tűzesetek jelzésével, a tűz oltásával kapcsolatos kötelezettségeinket.

A házban működő üzletek, irodák, szolgáltató cégek vezetőjének kötelessége gondoskodni:

 1. a helyiség tűzvédelméről minimálisan 1 db megfelelő típusú, karbantartott tűzoltó készülék felszerelésével.
 2. az ott munkát végzők (dokumentált) tűzvédelmi tájékoztatásával, oktatásával, melynek legfontosabb elemei a helyiség és a tevékenység tűzvédelmi szabályai, valamint a tűzoltás és menekülés tudnivalói.