Erdőtüzek: mindennapos esemény lesz?

A történelemben mindig voltak erdőtüzek, az időjárásnak mindig voltak szélsőségei – mondta Steier József klímakutató a Magyar Nemzetnek a görögországi erdőtüzek kapcsán.

kb. négy éve megfigyelhető az extrém légköri szárazság. Ennek oka, hogy a Föld nagy vízrendszerei sérültek, és a talaj, valamint a légköri szárazság miatt a tűzveszély a sokszorosára növekszik.

A klímakutató hangsúlyozta azt is: nem véletlen, hogy a Földközi-tenger térségében történnek ezek a tűzvészek, ugyanis a medencének nagyon sajátos az élővilága, többek között rendkívül gyúlékony fenyőfélék találhatók a térségben.

A másik veszélyes tényező a sziklás talaj, ugyanis ez rendkívüli módon tárolja a hőt, így megakadályozza, hogy a környezet éjszaka felfrissüljön, ezáltal fokozottan pusztítja a növényzetet is.

A szakértő hozzátette: a klímaváltozás egyik végzetes következménye az afrikai Csád-tó zsugorodása. A keletkező hőtömeget Afrika nem tudja kiegyenlíteni, és a páratömeg hiányában a helyi időjárás többek között nem tudja csökkenteni a viharok intenzitását, és a hőmérsékletet is képtelen szabályozni.

Szakértők szerint az nem kérdés, hogy az éghajlatváltozás kulcsszerepet játszik a tűzvészek kialakulásában: ez elkerülhetetlenül megnövelte az erdőtüzek kockázatát egész Európában. Ennek tovagyűrűző hatása is van: a klímaváltozás témájára szakosodott Carbon Brief brit honlap szerint a tűzvészek világszerte komoly mértékben felelősek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáért.

Tűzvédelem – GY.I.K.

 1. Tarthatunk-e kerékpárt/virágot/babakocsi a társasház folyosóján?

A szabályozás egyértelműen kimondja, hogy az építményt, helyiséget csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Így az épületben a közlekedőket, lépcsőházakat nem tárolási célra, hanem közlekedésre szánták, azokat arra is kell használni.
A közlekedők tűzvédelmi szempontból kiemelt szereppel bírnak, hiszen menekülési útvonalként szolgálnak. Tűz esetén a forró füsttel, esetleg mérges gázokkal teli lépcsőházban a helyismerettel rendelkező emberek is nehezen tájékozódnak. Amennyiben a menekülési útvonalat leszűkítik az otthagyott tárgyak (babakocsi, kerékpár), az megnehezíti a menekülést és a tűzoltói beavatkozást is.
Az OTSZ rendelkezik a menekülési útvonalak kapcsán kimondja, hogy a tervezés során a szakértők meghatározott minimális szélességet – ennyi feltétlenül kell a biztonságos meneküléshez – leszűkíteni nem lehet! A menekülési útvonalon lévő – de a minimális szélességet hátrányosan nem befolyásoló – terek más célú használatát az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel (tűzvédelmi hatóság) kell egyeztetni.

2. Védhetjük-e a lakást az ajtóra, vagy a lakás előtti közlekedőre szerelt ráccsal?

Erről az OTSZ úgy rendelkezik, hogy a menekülési útvonalon csak kézzel (vagy kézzel is) nyitható ajtókat lehet alkalmazni. Amennyiben a helyiség legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgál, követelmény, hogy az ajtó a kiürítés irányába nyíljon. Ez érvényes a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnél is, 300 embernél nagyobb befogadóképességű helyiség esetén elvárás az is, hogy az ajtók kilincs nélküliek, egy mozdulattal nyithatóak és nyitott állapotban önműködően rögzíthetőek legyenek. A szabályozás kitér a menekülési útvonal ajtóinál elhelyezett függönyökre, szélfogókra. Ezek csak úgy helyezhetők el, hogy széthúzásukkor a kijárat ne szűküljön. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.

A bejárati ajtónkat ráccsal lezárni nem ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, de fontos számolni azzal a ténnyel, hogy tűz során a felszerelt rácsok hátráltatják a beavatkozást, a mentést és a menekülést is. 

Az OTSZ-ben megfogalmazottak kizárólag az emberi élet védelmét szolgálják, a menekülési útvonalon elhelyezett szekrények, zsákok, bútorok tárolását, raktározását éppen ezért korlátozza. A tűzvédelmi előírások betartatásának az a célja, hogy az egyes kialakítások mellett a biztonságos menekülés is biztosított legyen.

3. Mit szabad és mit nem szabad?

Tízemeletes házakban semmi sem lehet a folyosókon, sem a lépcsőházakban. Tilos szekrényt kitenni, büntetendő cselekmény kisszéket vagy asztalt kivinni. A folyosókon sem doboz, sem újságpapír, sem bútor nem maradhat kint. Cserepes virág még az ablakban sem állhat. Le kell szedni a képeket, a virágtartókat. Le kell szerelni a rácsos ajtókat, a lakásajtók elé sem szabad ilyeneket szerelni.

Az OTSZ értelmében a folyosókon, lépcsőházakban éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, egyéb anyagok tartós elhelyezését a tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell, ha azok mérete az érintett fal- vagy padlófelület 15 %-át meghaladja.A szemétlerakókba nem lehet pakolni és az ajtókat nyitva kell hagyni.


A négyemeletes házakban szintén nem lehet a lépcsőházakban tárolást végezni. A lomtalanítást sem szabad megvárni mert az ellenőrző személy (a katasztrófavédelem illetékes hatósága) nem mérlegelhet, ki kell szabnia a bírságot. Ennek összege százezer forintnál kezdődik, és akár több millió forint is lehet, amit a lakónak magának kell kifizetnie, így az anyagi felelősség is jelentős.

4. Miért zavarja a tűzoltókat a virág?

Nagy tűz esetén ezek nehezen égnek el, viszont nagy füstöt okoznak. A falakra helyezett tárgyak növelik a tűzterjedés kockázatát, elősegítik a tűz továbbterjedését.

lépcsőház virágok

5. Valóban számíthatunk büntetésekre?

A tűzvédelmi szabályozás nem új keletű, a tiltásokkal együtt régóta életbe van. Ez idáig nem társult hozzá szankció, nem lehetett azt büntetni, aki megszegte őket. A gyakorlat azonban azt bizonyította, hogy ez szükséges a megfelelő tűzbiztonság elérése érdekében.
Engedélyezési ügyekben, egyeztetéseken a tűzvédelmi hatósági kontrollt a katasztrófavédelmi kirendeltség gyakorolja, valamint ellenőrzi a tűzvédelmi használati szabályok betartását.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet kormányrendelet melléklete tartalmazza, hogy a tűzvédelmi hatóság által megállapított szabálytalanságok esetén mekkora mértékű tűzvédelmi bírság szabható ki és meghatározza azt is, hogy mely esetekben kötelező tűzvédelmi bírságot kiszabni.

(forrás: szakmai fórum, OTSZ)

Miért tartsunk rendet a lépcsőházban?

Tűz ütött ki egy tizennégy emeletes társasház egyik lakásában. A lépcsőházat teljesen ellepte a füst. Legalábbis egy gyakorlat feltételezése szerint. A gyakorlat központi témája a lépcsőházak tűzvédelme volt. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat számos előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit lehet és mit nem a társasházak folyosóin, lépcsőházaiban elhelyezni. Leírja, hogy a menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni, illetve milyen egyéb tűzvédelmi szabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy esetleges tűzoltói beavatkozást azonnal meg lehessen kezdeni, és biztonságosan végre lehessen hajtani. Ezeket azonban sok esetben figyelmen kívül hagyják a lakók, ami nagy veszélyt hordozhat magában. Ezen veszélyek bemutatása és a szabályok betartásának jelentőségére való rávilágítás volt a gyakorlat célja.

A tűzoltás és életmentés gyors és hatékony végrehajtása azonban több akadályba ütközött. Egészen pontosan székekbe, virágokba, újságos dobozokba, babakocsikba és egyéb más, folyosón elhelyezett tárgyakra. De miről is van itt szó?

A védőruhák súlya, a minimálisra csökkent látási viszonyok, valamint a hő- és stresszhatás mellett azonban más is nagyban megnehezítette a szakemberek munkáját: a fent említett, folyosókon elhelyezett tárgyak. A tűzoltók nekimentek az itt – csupán a gyakorlat miatt – elhelyezett szinte valamennyi holminak: ütköztek kis asztallal, borultak virágok és repültek napilapok. A gyakorlat során is bebizonyosodott, hogy minden menekülési útvonalon tárolt tárgy hatalmas veszélyt jelenthet!

Annak érdekében, hogy egy esetleges valós helyzetben a tűzoltók hatékonyan, gyorsan és biztonságosan tudják kimenteni a bajbajutottakat, a társasházak tűzvédelmére vonatkozó előírások maradéktalan betartására van szükség! Ez minden lakóközösségnek kötelessége és felelőssége!

5 tűzveszélyes helyzet – Napelemes rendszerek tűzbiztonsága

A napelemes rendszer továbbra is az egyik legkedveltebb alternatív energiaforrás. Normál üzemi körülmények között, a vonatkozó előírások betartásával telepített és karbantartott rendszerek rendkívül biztonságosnak számítanak. Azonban egyre több rendszert telepítenek a talajra, a háztetőkre és az épületekbe integrálva is, az esetleges tűz okozta kockázatról sem szabad megfeledkeznünk.

A napelemes rendszereknél előforduló balesetveszélyes helyzetek és azok elhárítása

1. Égés és szennyeződés

A napelemes rendszerek különféle elemei polimertartalmuk miatt gyúlékonyak. Ilyen például a modulok EVA-fóliája és polimer hátlapja, illetve a string kábelek, a csatlakozódobozok és az inverterek polimerből készült részei. A polimerek a fűtőolajnál jóval magasabb hőmérsékletet képesek elérni (polimerek: 46 MJ/kg > fűtőolaj: 43 MJ/kg).

Égés közben és után a napelemes-rendszerekből folyékony, szilárd és füst halmazállapotú szennyeződés távozik. Ilyen esetekben a lakosság nincs veszélyben, ugyanis a fotovillamos rendszerekben nagyon kevés veszélyes anyag található. Ezzel szemben a tűzoltók közvetlenül ki vannak téve különböző fémek (pl. ólom /c-Si/, kadmium vagy szelén) okozta ártalmaknak, ha vékonyrétegű napelemek is vannak a rendszerben. 

A veszély elhárítása

 • A hatóságot tájékoztatni kell a napelemes rendszer jelenlétéről, annak pontos helyéről és típusáról, hogy biztonságosan megtervezhessék a beavatkozást.
 • A beavatkozó tűzoltók légzésvédelméről gondoskodni kell a káros és mérgező anyagok belélegzésének elkerülése érdekében.
 • A napelemes-rendszerből származó törmeléket veszélyes anyagként kell kezelni. Ennek megfelelően kell őket ökologikusan likvidálni.

2. Megcsúszás és leesés

Amennyiben helyhiány miatt túl közel lettek telepítve a rendszer elemei, az megcsúszással vagy leeséssel járó balesetveszélyes helyzetet teremthet.

A veszély elhárítása

 • Hagyjon elég helyet a modulok között és ne telepítsen modult a tető szélére.
 • Címkézze fel a DC-kábeleket, és legyen naprakész nyilvántartása a kábelek elhelyezkedéséről.

3. Tetőomlás

A rendszer miatt többlet súly nehezedik a tetőre, ami a tető beszakadásához vezethet. A veszélyt növeli, ha a tűzben megsérülnek a tető tartógerendái. Az esetleges tűz esetén leeső napelemek az épületben lakók és a tűzoltók testi épségét is veszélyeztethetik.

A veszély elhárítása

 • Alaposan gondolja át a tervezést, szükség esetén konzultáljon építőmérnökkel.
 • Mindig tájékoztassa a tűzoltókat, hogy a tetőn napelemes rendszer található.

4. Zárlati vagy földelési hiba

A napelemes-rendszerek magas DC-feszültségen működnek, ezért meghibásodás esetén zárlat alakulhat ki. A zárlat a feszültség kikapcsolásáig vagy az ívérintkezők egymástól történő eltávolításáig fennmarad. Az ehhez hasonló zárlati hibákat a napelemen belül nem megfelelően forrasztott csatlakozók vagy gyűjtősínek okozhatják.

Gyenge minőségű csatlakozódobozok esetén a laza kábelcsatlakozók és a nem megfelelően záródó borítás miatt rozsdásodás vagy rossz hőelvezetés alakulhat ki, de a gyenge minőségű bypass diódák is zárlatot okozhatnak.

Kockázatot okozhat, ha több, különböző gyártó termékeit csatlakoztatjuk egymáshoz. Az átmeneti ellenállás jelentősen megnőhet, amely az érintett elem túlmelegedéséhez vezethet.

A veszély elhárítása

 • Válasszon  minőségi napelemeket, kábeleket és invertereket.
 • Ne csatlakoztassa egymáshoz több gyártó alkatrészeit.

5. Áramütés

A modulok mindaddig termelik az energiát, amíg elegendő teljesítményű fényforrás éri őket. Halogénlámpákból származó mesterséges fénnyel is előállítható annyi energia, hogy a rendszer veszélyes mértékben feszültség alá kerüljön. Ugyanez érvényes a közelben égő tűzforrásból származó fényre is.

További lehetséges kockázat, ha a tűzoltóknak meg kell bontaniuk a tetőt, hogy hozzáférjenek a rendszerhez. Ehhez át kell vágniuk az áram alatt lévő vezetékeket, ami szinte mindig zárlathoz vezet és súlyos áramütést okozhat.

A sérült napelemek is képesek annyi energiát termelni, hogy veszélyt jelenthessenek a mentési munkálatokban részt vevő tűzoltókra. Tesztek bizonyítják, hogy a hőtől vagy tűztől sérült napelemek 60%-a a teszt után is teljes kapacitással képes működni.

A veszély elhárítása

 • A rendszer áramtalanítása.
 • A légzőkészülék használata.
 • Gyors leállítási megoldások alkalmazása, hogy a tűzoltók ne érintkezhessenek áram alatt lévő DC-kábellel.

Partnerünk a Green Geo Hungary Kft.

www.greengeo.hu

5+1 szabálytalanság a társasházak tűzvédelmében amit ne kövess el!

 1. Menekülési útvonalak leszűkítése

“Nincs külön tárolóm, valahová nekem is pakolnom kell…”

A folyosó, lépcsőház a társasház közös tulajdonú területe, azt nem lehet kisajátítani. Ezen területek tűzvédelmi szempontból menekülési útvonalnak minősülnek, ahol bizonyos kivételektől eltekintve általánosságban elmondható, hogy tilos a tárolás.

Tűz esetén fontos, hogy mindenki minél gyorsabban és könnyebben ki tudjon jutni az épületből. Ha a lakók a folyosóra rakják a már nem használt tárgyaikat, az nem csak a menekülésben akadályozhatja őket, hanem a tűz terjedését is elősegítheti.

“A virágok azért maradhatnak?”

A dekorációk és a növények tárolása esetében van kivétel. Növény például a folyosón elhelyezhető, amennyiben az a menekülési szélességet nem csökkenti a szükséges mérték alá. Az, hogy ez a szélesség az adott esetben mekkora, tűzvédelmi szakember tudja megmondani.

2. Dohányzás, nyílt láng használata

“A szomszéd állandóan dohányzik, lehet valamit tenni?”

Lakásban alapvetően nem tiltott a dohányzás. Alapszabály, hogy égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Sok tragédia okozója az ágyban dohányzás és számtalan tüzet okoz erkélyen landolt cigarettacsikk is.

A folyosón, lépcsőházban mindenképpen tilos a dohányzás, ha ott beépített tűzjelző berendezés érzékelői vannak, hiszen a cigarettafüst téves jelzést eredményezhet. A társasházi törvény úgy rendelkezik, hogy a házirend eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.

3. Tűzoltó készülékek

“Nem kell minden emeleten elhelyezni?”

A lakóépületek közös területein csak meghatározott esetben (pl.: kazánház, liftgépház stb.) kötelező a tűzoltó készülék. A tulajdonosok dönthetnek arról, hogy a lépcsőházban akár minden emeletre is rakjanak készüléket, de annak csak akkor van értelme, ha a hozzáférése könnyen biztosított, valamint használatukat a lakók elsajátították.

Fontos, hogy a készülékeket – az önkéntesen elhelyezett készülékeket is – negyed évente üzemeltetői ellenőrzés alá kell vonni, és rendszeres karbantartásukról is igazolható módon gondoskodni kell.

“A lakásba kell készülék? Nem túl esztétikus…”

A tűzoltó készülékek a kezdődő tüzek oltására alkalmasak. Mivel tűz esetén minden másodperc számít, fontos, hogy rögtön kéznél legyenek. Ezért javasolt (tehát nem kötelező) a lakásban egy könnyen hozzáférhető helyen, lehetőleg a lakásajtó közelében elhelyezni egy porral oltó készüléket, amelynek oltóanyaga ideális lakástüzek esetén. Fontos, hogy ezen készülékek karbantartásáról is gondoskodni kell annak érdekében, hogy szükség esetén az elvárt módon működjenek.

4. Műszaki megoldások jelölésének hiánya

“Ha ezt a gombot megnyomom, jönnek a tűzoltók?”

Erről a rajta lévő felirat, illetve a felette lévő tűzvédelmi biztonsági jel tanúskodik. Lehet egy tűzjelző rendszer kézi jelzésadója, mely valóban azt a célt is szolgálja, hogy riassza a tűzoltókat. Elképzelhető, hogy a hő- és füstelvezető nyílószárnyak nyitására szolgál. Ezeknek a tűz esetén fejlődő füst elvezetésénél van jelentősége, hogy az épületből az emberek még a tűzoltók kiérkezése előtt nagy eséllyel ki tudjanak menekülni. Tűz esetén tehát a “gombot” meg kell nyomni. Fontos, hogy a különböző nyomógombokat, karokat megfelelően meg kell jelölni, és hozzáférhetőségüket mindig biztosítani kell. 

5. Felvonulási terület leszűkítése

“A parkoló autók miatt nem férnek ide a tűzoltók…”

Már egy 1974-es szabványban szabályozták a tűzoltási felvonulási út és terület paramétereit. Ez arra szolgál, hogy a tűzoltók az épületet a járműveikkel meg tudják közelíteni, és a homlokzatnál elegendő hely álljon rendelkezésre a tűz oltására, valamint a mentési munkálatokra.

Az elmúlt évtizedek alatt a személyautók számának növekedése miatt egyre nagyobb gondot jelent a parkolás, és sok helyen eltűntek ezek az eredetileg szabadon hagyott területek. Érdemes ellenőrizni a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó létesítési követelményeket, majd a vagyon- és életvédelemre hivatkozva érvényt szerezni neki.

+1 HONNAN TUDHATOM, HOGY MILYEN TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKAT KELL BETARTANOM?

A Tűzvédelmi Házirend, amit a háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőhelyiséget magába foglaló épületek esetén kötelező elkészíteni rendelkezik erről. Ebben egyedileg, adott épületre vonatkozóan össze vannak gyűjtve a tűzvédelmi előírások, a tűzvédelmi eszközök, berendezések működése, illetve a tűzeseti teendők. A dokumentum elkészítését érdemes szakemberre bízni.

Napelemek: mik a vonatkozó tűzvédelmi szabályok?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szabályozza a napelemekkel kapcsolatos tűzvédelmi feladatok, műszaki megoldások körét.

E szerint a napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni. A kapcsoló felett “NAPELEM LEKAPCSOLÁS” feliratot kell elhelyezni.

Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.

Az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére utaló biztonsági jelet kell elhelyezni, amely lehet kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító (fluoreszkáló festékkel bevont) jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

Bizonytalan, hogy napelemes rendszere biztonságosan működik? Keressen minket elérhetőségeink valamelyikén és segítünk a megoldásban.

Szakmai partnerünk a Green Geo Hungary Kft.

A társasházak tűzvédelme a lakóközösség érdeke!

Egy több lakásos társasházban a lakók nemcsak magukért és a családjukért felelősek, hanem egymásért is. A határok meghúzása, a szabályok lefektetése mind elősegíti, hogy a ház biztonságos legyen, akár hívatlan látogatók távol tartásáról van szó, akár a társasház tűzvédelméről.

társasházak tűzvédelmével járó feladatok és kötelezettségek megfogalmazását mindenképpen szakemberre kell bízni, aki már rendelkezik tapasztalattal és rutinnal a témában. Az aktuális rendelkezéseket és a ház jellemzőit is figyelembe véve, hosszú távon működőképes szabályokat és előírásokat kell megfogalmazni a társasházak tűzvédelme érdekében.

A megelőzés nagy hangsúlyt kap, ha a társasházak tűzvédelméről van szó, de természetesen a mentésre is ugyanúgy fel kell készülni. Mindenekelőtt szükség van egy olyan menekülési tervre, ami segíti az épület gyors kiürítését vészhelyzet esetén, valamint a tűzmegelőzés és tűzvédelem fenntartásához szükséges feladatok és tevékenységek kijelölése szintén fontos feladat.

A lakóknak és a társasház fenntartójának, illetve tulajdonosának is be kell tartania ezeket a szabályokat, máskülönben felesleges kockázatot idéznek elő és nehezítik az esetleges mentést. Ügyelni kell a rendszeres felülvizsgálatra, a berendezések karbantartására, a megfelelő tűzvédelmi eszközök beszerzésére és kihelyezésére, arra, hogy a menekülési útvonalakat ne torlaszolja el semmi, valamint fontos a lakók megfelelő tájékoztatása. Ezeknek a feladatoknak a kivitelezéséhez tájékozott, hozzáértő és lelkiismeretes szakemberek közreműködésére van szükség. A szabályzatok és tervek kidolgozása, az ellenőrzés is ide tartozik.

Forduljon hozzánk bizalommal, és vegye igénybe a szolgáltatásainkat társasházak tűzvédelmével kapcsolatban! Vállalkozásunk kedvező ár-érték arányban végez tűzvédelemmel és a munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, ezáltal megbízható szakmai szolgáltatást biztosítunk ügyfeleinek. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjen árajánlatot weboldalunkon közzétett elérhetőségeink bármelyikén társasházak tűzvédelméhez!

Egy közös képviselő legfontosabb tűzvédelmi kötelességei

 Társasház megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a társasház kezelőjének felelőssége is! A ház tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért a ház kezelésével megbízott személy (pl. közös képviselő, intézőbizottság elnöke) vagy szervezet felelős.

 1. Kidolgoztatja a Társasház épületének tűzvédelmi használati szabályait (ez a ház helyi Tűzvédelmi Házirendje), a lakók és bérlők riasztásának módozatait menekülési tervét (ez a Tűzriadó Terv),
 2. A felszerelt tűzvédelmi eszközök (pl. tűzoltó készülék, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer) ellenőrzéseit Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban a felülvizsgálatot végző szakemberrel dokumentáltatja.
 3. Minden tűzvédelmi dokumentációt a Társasház többi hivatalos irataival együtt gyűjtőzi, 1 példányát a Társasházban tárolja.
 4. A tűzvédelmi szabályokat a lakókkal, bérlőkkel megismerteti, betartásukat ellenőrzi.
 5. Felhívja a Társasházban működő vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy a Társasház lakóinak tűzbiztonsága érdekében kötelesek a számukra előírt tűzvédelmi feltételeket biztosítani, követelményeket betartani.
 6. Gondoskodik a ház tűzvédelmi eszközeinek beszerzéséről, rendszeres, szakember általi ellenőrzéséről:
  A készenlétben tartott tűzoltó készülékek, beépített tűzvédelmi berendezések (tűzjelző, hő- és füstelvezető, fali tűzcsap, száraz tűzivíz-vezeték rendszer, szellőző berendezés, tűz- vagy füstgátló ajtók stb.) jogszbályban előírt rendszerességű felülvizsgálata, karbantartása. A Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban rögzített esetleges hibákat kijavíttatja, a hiányosságokat pótolja.
 7. Biztosítja és rendszeresen ellenőrzi a házban a menekülést segítő utánvilágító táblákat, tájékoztató feliratokat, a közlekedési (menekülési) útvonalak szabadon tartását.

5+1 Tipp-Hogyan nyisd meg saját kozmetikád?

Szerencsés aki végre saját üzletet nyithat, de ha nem tudja, hol is kezdjen hozzá, néhány tipp:

 1. Számoljunk! Minden sikeres vállalkozás alapja egy üzleti terv ami alapján látjuk a várható kiadásokat (ami a kezdeteknél valószínűleg megterhelőbb), illetve próbáljuk felmérni a várható bevételeinket. Érdemes számba venni azokat a kiadásokat is amit a tűz- és munkavédelmi megfelelés megkíván.
 2. Válasszunk üzlethelyiséget! Mérjük fel olyan szemmel, a tűz- és munkavédelmi szempontok is érvényesüljenek (érdemes már ebben a szakaszban szakemberrel egyeztetni). Tájékozódjunk milyen feltételeknek kell eleget tennünk ahhoz, hogy megkapjuk a működéshez szükséges engedélyeket!
 3. A szépségiparban új üzlet nyitásánál egyeztetnünk kell a területileg illetékes Népegészségügyi Osztállyal. Rögtön érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál is, mert bizonyos átalakításokat vagy tevékenységeket szintén engedélyeztetni kell. Az önkormányzat adhat releváns tájékoztatást azokról a szabályokról is, amelyek be nem tartása esetén büntetés jár. (Pl. a homlokzaton elhelyezendő reklám, légkondicionáló berendezés kihelyezése)
 4. Amennyiben az üzlethelyiségünk társasházban van a Közösképviselő szintén sok dologban lehet a segítségünkre: mely dolgokhoz kell a társasház beleegyezése (átalakítási munkák, profilváltás, stb.) és információt kaphatsz az épület és a közművek állapotáról is.
 5. Szükséges lehet a területileg illetéke Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel is konzultálni, ha komolyabb átalakítást tervezünk.

+1 Inkább a szakmai fejlődésedbe fektetnéd ezt a sok időt és energiát? Kérd segítségünket és garantált lesz üzleted megfelelősége!

Fodrász üzlet nyitás feltételei 2021

Induló vállalkozás, kezdő vállalkozás esetében is ellenőrizheti a hatóság a munkavédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások betartását. Rendelkezünk-e a megfelelő dokumentációkkal? Megfelelő-e az üzlethelyiség kialakítása?

Milyen teendői vannak egy induló vállalkozásnak, fodrászatnak, fodrász üzletnek?

 1. A kockázatértékelés: a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.
 2. Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás. Az  oktatást csak szakember által összeállított oktatási tematika alapján lehet megtartani .
 3. Milyen tűzvédelmi teendői lehetnek egy induló vállalkozásnak? Tűzvédelmi oktatás, tűzoltó készülék elhelyezése, dokumentációk elkészíttetése, létesítési szabályok betartása, a különböző felülvizsgálatok és az üzemben tartás szabályainak betartása.
 4. Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása.
 5. Egyéni védőeszköz juttatás rendje, egyéni védőeszköz szabályzat. A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét.

Segítünk a szükséges dokumentációk meghatározásában és elkészítésében.