Ételminta eltételére vonatkozó előírások

1. Közétkeztetésben, valamint rendezvényi étkeztetés során napi 29 adag fölött valamennyi ételféleségből külön legalább 100 gramm ételmintát, a 3. pont szerinti tárolóedénybe csomagolva, 72 órán át 0 és +5 °C közötti hőmérsékletű hűtőtérben meg kell őrizni.
2. Az ételmintát a tálalás vagy étkeztetés végén kell tárolóedénybe vagy csomagolásba helyezni.


3. Ételmintához olyan tiszta, mikrobiológiai és kémiai szempontból megfelelő tárolóedény vagy csomagolás használható, amely nem okozhatja az ételminta szennyeződését, és a tárolás során biztosítja az ételminta szennyeződéstől való védelmét.
4. A tárolóedényt vagy a csomagolást úgy kell lezárni és jelölni, hogy annak tartalma a zárás és a csomagolás látható megsértése nélkül ne legyen manipulálható.
5. Az ételminta jelölése tartalmazza az étel megnevezését, a mintavevő személy nevét és a mintavétel időpontját óra, perc pontossággal.
6. A főzőkonyhával azonos telephelyen belüli tálalókonyhán nem szükséges külön ételmintát eltenni.
7. Más élelmiszer-vállalkozótól, illetve telephelyről származó, a végső fogyasztónak eredeti csomagolásban kiadott termékek ételmintája a termék nevének, előállítójának vagy forgalmazójának, és a minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági ideje lejárati napjának és – amennyiben van – tételazonosító jelölésének rögzítésével helyettesíthető.
8. Tilos az ételmintán bármilyen utólagos kezelést végezni, amely a mikrobaszámot vagy a minta összetételét megváltoztathatja.

Az influenza pandémia Magyarországon

Magyarországon az influenza rendszeresen előforduló fertőző betegség, melyet az influenza vírusok okoznak. Emellett a téli hónapokban számos egyéb vírus is okoz légúti tünetegyüttest, köztük az RSV, adenovírusok, rhinovírusok és a humán coronavírusok is. Ezeket összefoglalóan influenza szerű megbetegedéseknek nevezzük. Az influenza vírusok rendszeresen kisebb-nagyobb járványokat idéznek elő főleg a téli hónapokban. Majdnem
minden évben megjelennek új, az előző években előfordulóktól kismértékben különböző influenza vírusok, amelyek a fogékony személyeket képesek megbetegíteni. Ezt nevezzük szezonális influenzának.

A pandémiás influenza ettől különbözik. Az influenza pandémia ugyanis egy teljesen új influenza A vírus terjedésének a következménye, amelyre jellemző, hogy nem kismértékben, hanem lényegesen különbözik a korábban előforduló influenza vírusoktól.


Éppen ezért az új vírusfertőzéssel szemben mindenki fogékonnyá válik. Világjárvány akkor alakul ki, amikor egy új influenza vírus képes lesz emberről emberre gyorsan és tartósan terjedni. A koronavírusok egyes típusai hasonlóan az influenza A egyes típusaihoz, állatok betegítenek meg. Az állatról emberre terjedést zoonózisnak nevezzük. előfordulhat mutáció
következtében, hogy a kezdetben csak állatról emberre terjedő vírusban új tulajdonságok alakulnak ki, amik által képes lesz már emberről emberre is fertőzni. Így a koronavírusok esetében is megjelenhet egy olyan új vírus, mellyel szemben a teljes lakosság fogékony.


A körülmények ma is adottak egy új, pandémiás potenciállal rendelkező vírus kialakulására. Egy bekövetkező világjárvány nemcsak az egészségügy, hanem a nemzetgazdaság valamennyi egyéb szektorára is súlyos hatásokat tud gyakorolni.

A pandémiára való felkészülés azon alapul, hogy megfelelő tervezéssel, és összehangolt hatékony intézkedésekkel várhatóan megfékezhető a világjárvány, és jelentősen csökkenthetők a káros következmények mind egészségügyi, mind pedig gazdasági és infrastrukturális vonatkozásban.

A lépcsőházban elhelyezett növények

A lépcsőházban növények elhelyezése megengedett (pl.: a folyosón), amennyiben a menekülési szélességet nem csökkenti a szükséges mérték alá.

Az, hogy mekkora a biztonságos  menekülési útvonal, tűzvédelmi szakember tudja megállapítani, adott lakóépületre vonatkozóan. A növényeket nem lehet asztalra, bútorra, olyan tárgyakra elhelyezni, melyek ettől függetlenül sem lehetnének a folyosón. Az engedélyezett virágtartókat megfelelő módon rögzíteni kell. Jellemző, hogy a lépcsőkarok szélessége és a lépcsőpihenők nagysága nem teszi lehetővé a virágok elhelyezését a lépcsőházban.

Szépségszalonok kialakítási feltételei

Milyen kialakítási feltételeknek kell megfelelni?

 • az egyes munkahelyekhez hideg – melegvizes mosdót kell biztosítani
 • a várakozó részen ruhafogast, 8 vagy több munkahely esetén ruhatári részt kell biztosítani
 • pincehelyiségben fodrászipari tevékenység nem folytatható
 • a szalon száraz és külön bejáraton át megközelíthető helyiségben kialakítható
 • 5 fő munkavállalóig öltöző helyet, 5 fő felett öltözőhelyiséget kell biztosítani (öltözőszekrénnyel)
 • 8 vagy több munkahely esetén külön személyzeti és vendég WC kialakítása szükséges
 • 10 fő különnemű dolgozónál már nemenként  külön illemhely kell
 • a WC előteres, ahol kézmosó és kézmosáshoz szükséges eszközök biztosítandók
 • az üzlethelyiség más tevékenyre nem használható
 • egy munkahelyre általában 6 m2-t számítani, a helyiség belmagassága legalább 2,5m kell legyen
 • a padlózat résmentes, könnyen mosható és tisztítható burkolattal rendelkezzen
 • a helyiségek falait másfél méter magasan mosható felülettel kell képezni (pl. csempe, lambéria , mosható festék stb.)
 • meszelt falat évente, festett vagy tapétázott falat 2-3 évente újra kell festeni (szükség esetén sűrűbben)
 • mesterséges megvilágítás esetén finom munkahelyre min. 300 lux megvilágítási erősséget kell biztosítani
 • a helyiség (ek)-ben rendszeres, lehetőleg természetes szellőzésről kell gondoskodni. Amennyiben az kellő mértékben nem valósítható meg, mesterséges szellőző berendezést kell alkalmazni, amelynek óránként kétszeres légcserét kell teljesítenie
 • a fűtési idény idejére gondoskodni kell a megfelelő fűtésről

Miket ellenőrizhet a hatóság?

Az üzlethelyiségben és az üzlethelyiségen kívül használt eszközöket, tartályokat, szereket, anyagokat, textíliákat, valamint az ezek befogadására szolgáló göngyöleget (táskát, dobozt stb.) az ellenőrzésre jogosult egészségügyi szervek kívánságára meg kell mutatni.

Szépségszalonokra vonatkozó előírások

Céltudatos szalontervezés

Amikor egy kozmetikus vagy fodrász tanuló a jövőjéről álmodozik, egy saját üzlethelyiség megteremtése körül forognak a gondolatai. Mikor eljut álmai megvalósításáig, akkor fontos, hogy tisztában legyen az alapvető jogszabályi elvárásokkal.

Jó megoldást, ám egyúttal problémák sorát is jelentheti, ha egy hosszú évek óta működő szalont veszünk át – ezek kialakítása ugyanis gyakran nem felel meg a mai igényeknek. Egy mai, modern üzlet-elrendezési terv értelmében teljesen át kell terveztetni új munkahelyünket. Mielőtt azonban szabadjára engednénk a fantáziánkat, érdemes megismerni az erre vonatkozó szabályokat, nehogy a jó ötlet megvalósulása után derüljenek ki azok a szabályok, melyeknek minden körülmény között meg kell felelnünk.


Most kizárólag a tevékenység folytatásának közegészségügyi szabályait vesszük számba. Azért csak ezeket, mivel a műszaki előírásokat a kivitelezésre megbízott szakemberek jól ismerik, a szakmára vonatkozó közegészségügyi előírásokat nekünk kell tudnunk.

A tevékenység folytatásához külön bejáraton át megközelíthető helyiség szükséges. A bejárat lehet folyosón, de nem lehet másik üzletből nyíló.

 • helyiségek méreteit a várható forgalomhoz kell tervezni.
  A méretek számításakor egy munkahelyre a vendégek várakozó helyét a kiszolgálási és közlekedési teret is figyelembe véve legalább 6 m2-t kell számítani. A belmagasság a lakószobáknál meghatározott magasságnál.(2,2 m) kevesebb nem lehet.
 • padlózatot résmentes, könnyen mosható burkolattal kell fedni – a vonatkozó jogszabály nem írja elő a csempét!
 • Tiltott a lakásból nyíló, azzal összeköttetésben levő üzlet.
 • Ha nagyobb üzletben gondolkodunk, melyben legalább 8 munkahely van, akkor a várakozó résztől elkülönített ruhatári részt (fülkét) kell biztosítani. Ez alatt csak a megfelelő számú fogas szükséges.
 • A dolgozók részére 5 főig öltözőhelyet, e fölött öltöző helyiséget kell kialakítani megfelelő számú öltözőszekrény kialakításával. Gondoskodni kell a dolgozók tisztálkodási és kézmosási lehetőségéről is.

Fontos: Nem szükséges a külön férfi, illetve női öltözők megépítése. A különnemű WC csak 10 főnél több dolgozói létszám esetén kell, 8 munkahely fölött viszont a vendégnek kell külön WC.

 • A WC-ket előtérrel és kézmosó berendezésekkel kell ellátni (az összes vízcsap hideg-meleg vízzel ellátott legyen).
 • A világítás lehetőleg természetes (is) legyen, de a 300 lux erősségű megvilágítás mindenhol szükséges.

Legfontosabb szempont a lehetséges munkahelyek számának megtervezése, mivel ez az adat könnyen ellenőrizhető a beadott dokumentumok és az egy időben összeszámolható munkahelyek egybevetésével.

Tűzvédelmi megfelelőség vagy vagyonvédelem?

A lakóépületek menekülési útvonalán a vagyonvédelmi rácsok alkalmazása alapvetően nem tilos, de csak bizonyos szabályok betartásával engedélyezett.

Gyakorlati tanácsok az elhelyezésre és nyitásra

A lakásajtók befelé nyílnak, ez nem véletlen. A lakásajtókra szerelt rácsok viszont kifelé. Ügyelni kell tehát arra, hogy a rács nyitott állapotban ne szűkítse le a menekülési útvonalat. Az a megfelelő, ha teljesen nyitott állapotban a falsíkjában van.

Folyosószakaszt lezáró vagyonvédelmi rács rányilik a menekülési útvonalra, a lépcsõ elé.

Amennyiben nem közvetlenül a lakásajtón helyezünk el rácsot, hanem folyosószakaszt zárunk le, azzal ugyanúgy menekülési útvonalat zárunk le. Mivel közös területről van szó, a közös képviselő, illetve a gondnok bejárását biztosítanunk kell, kulcsot kell adnunk hozzá. A lépcsőházak közötti, menekülésre szolgáló átjárók kulcsra zárása életvédelmi okokból nem javasolt.

Biztonsági ajtó – egy másik lehetőség

Egy esetleges tűzeset során a tűzoltók munkáját nehezíti, lassítja, a sok felszerelt rács, melyek erőszakos kinyitása felesleges időveszteség. A lakók számára a menekülés során stresszhelyzetben, korlátozott látási viszonyok között a kijutás is nehezebb. A lakásoknál vagyonvédelmi és tűzvédelmi szempontból is hatékonyabb a biztonsági ajtó alkalmazása.

Amennyiben mégis vagyonvédelmi rács felszerelése mellett dönt, egyeztessen közös képviselőjével és mindenképp konzultáljon tűzvédelmi szakemberrel. A legjobb megoldás, ha a társasháznak állandó tűzvédelmi megbízottja van.

Szépségszalonok munkavédelme

Milyen  követelmények vonatkoznak a szalon kialakításra?

A fodrász – vagy műkörömszalon munkavédelme során a  munkafeltételek biztosításánál és a használat során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek meg kell felelni. (1993. évi XCVIII. Törvény  a munkavédelemről).

A szépségiparban ez különösen nagy fontossággal bír, hiszen olyan szolgáltatásról van szó, ahol a vendég biztonságáról is gondoskodni kell.

A biztonságos munkafeltételeket részben az ÁNTSZ ellenőrzi és helyileg szabályozza. A szalon megnyitásához nem kötelező az ÁNTSZ-től engedélyt kérni, azonban az ellenőrzések alkalmával mindennek megfelelőnek kell lennie a biztonságos munkavégzés szempontjából.

A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi szabályairól egy korábbi rendelet a 6/1969. (IX. 4.) Egészségügyi Minisztérium rendelet határozta meg  a szakmai elvárásokat. Ezt a rendelet 2008. január 1. óta hatályon kívül helyezték. Jelenleg nincs a  területet szabályozó rendelet.

Érvényben lévő rendelet hiányában a hatóség  a hatályon kívüli 6/1969.(IX. 4.) EüM rendelet kéri számon.

Milyen munkavédelmi ellenőrzési szempontoknak kell megfelelni?

A fodrász- vagy műkörömszalon munkavédelme kapcsán vizsgálni kell a megfelelőségét:

 • a munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, fűtés, padozat, közlekedés)
 • a gépek, berendezések állapotát
 • az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelőségét és rendeltetésszerű használatát
 • a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotát (pl. munkaköri orvosi alkalmasság, munkavédelmi oktatás)
 • a munkahelyi rendet és tisztaságot
 • az előírt hatósági, ill. időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl. érintésvédelmi felülvizsgálat)
 • a szociális létesítmények megfelelőségét (pl. öltöző, fürdő, mosdó)
 • a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását